Pismo w sprawie ubezpieczenia L-4

Poniżej zamieszczamy pismo Pana Michała Perla przedstawiciela Mentor w sprawie nowego ubezpieczenia, które będzie między innymi miało za zadanie uzupełnienie obniżonego wynagrodzenia  w związku z wejściem w życie ustawy o L-4.

Porozumienie dotyczące regulacji z zakresu orzecznictwa lekarskiego

Poniżej zamieszczamy porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Spraw Wewnętrznych w związku z wejściem w życie nowych regulacji z zakresu orzecznictwa lekarskiego.

„>

Rzeczpospolita: Cud uzdrowień mundurowych

Aż 30 proc. mniej funkcjonariuszy bierze L-4. To dzięki reformie obniżającej ich uposażenie za czas choroby – donosi Rzeczpospolita w artykule Bartosza Marczuka zatytułowanym „Cud uzdrowień mundurowych”.

Na prośbę „Rz” MSW sprawdziło, jak działa wprowadzona 1 czerwca tego roku ustawa o obniżeniu uposażeń chorych funkcjonariuszy. Efekty już widać.
Jak wynika z przygotowanego zestawienia (porównuje okres czerwiec–sierpień tego roku do analogicznego okresu sprzed roku), liczba dni absencji zmniejszyła się aż o 35 proc. w policji, 31 proc. w Straży Granicznej, 29 proc. w BOR i 23 proc. w Państwowej Straży Pożarnej. MSW podkreśla, że „zmniejszyła się także liczba mundurowych na zwolnieniach o: 31 proc. w BOR, 29 proc. strażaków, 27 proc. policjantów i 26 proc. strażników granicznych”.

Cały tekst poniżej.

XVIII Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej oraz ich rodzin.

18. Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej przybyła w sobotę, 11 października na Jasną Górę. Gromadzi ona co roku funkcjonariuszy i pracowników więzień wraz z rodzinami, przedstawicielami związków zawodowych służby więziennej, dyrektorami okręgowymi poszczególnych jednostek. Towarzyszą im księża kapelani posługujący w zakładach karnych w całej Polsce.

„Pielgrzymujemy już wiele lat, mamy bardzo poważne intencje, ponieważ to są intencje dotyczące naszej służby. Nasza służba dotyczy pracy z człowiekiem, w jego wyjątkowej sytuacji, w sytuacji dokonanego przestępstwa, łącznie z zabójstwami, a więc to są przeróżne kategorie bardzo tragicznych sytuacji ludzkich. My z tymi osobami pracujemy, modlimy się tutaj w ich intencji, w intencji ich rodzin, modlimy się także w intencjach naszych rodzin” – mówi ks. dr prał. Paweł Wojas naczelny kapelan więziennictwa w Polsce.

„Nasza praca jest naprawdę trudna – podkreśla ks. dr prał. Paweł Wojtas – I dlatego tego wewnętrznego umocnienia bardzo nam potrzeba, dlatego tutaj jesteśmy i modlimy się na Jasnej Górze”.

W Pielgrzymce jak co roku uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW Czesław Tuła, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen Jacek Włodarski. Jak również funkcjonariusze okręgu Poznańskiego wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej Panem płk Grzegorzem Fedorowiczem

Jasnogórskie spotkanie rozpoczęła zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników pielgrzymki przed Bramą Lubomirskich. Stamtąd pielgrzymi przeszli do bazyliki, gdzie wzięli udział we Mszy św. o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył ks. dr prał. Paweł Wojtas.  Następnie na wałach Jasnogórskich odbyła się Droga Krzyżowa, w której uczestniczyli pielgrzymi. Wspólne pielgrzymowanie zakończył posiłek przygotowany na tą okazje.

Źródło:

o. Stanisław Tomoń

http://www.jasnagora.com/

RPO w sprawie badań na obecność alkoholu

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Sprawiedliwości ws. przeprowadzania badań na obecność alkoholu w organizmie skazanego

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pozbawionych wolności, przebywających w jednostkach penitencjarnych, dotyczące odmowy weryfikacji za pomocą badań laboratoryjnych wyniku nieinwazyjnych badań na obecność w organizmie skazanego alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wynik badania nieinwazyjnego uznaje się za ostateczny, co przesądza o dalszym postępowaniu w sprawie.

Skazanemu wymierza się karę dyscyplinarną, a komisja penitencjarna podejmuje decyzję o zmianie dotychczasowej grupy klasyfikacyjnej i skierowaniu skazanego do zakładu karnego typu zamkniętego, co często prowadzi do przetransportowania do jednostki znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania najbliższych. Obecnie skazany nie ma możliwości udowodnienia, że nie zgadzał się z wynikiem badania.

Zdaniem Rzecznika powinno się umożliwić osobie badanej złożenie pisemnych uwag dotyczących przeprowadzenia badania nieinwazyjnego. Ponadto konieczne jest stosowanie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji, które przewidują obligatoryjne stosowanie badań laboratoryjnych w sytuacji, gdy skazany kwestionuje wyniki badań nieinwazyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

http://www.rpo.gov.pl/content/do-ms-ws-przeprowadzania-badan-na-obecnosc-alkoholu-w-organizmie-skazanego