Transmisja z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 22 października 2014

Poniżej zamieszczamy link do transmisji z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jak odbyła się w dniu 22 października 2014 roku.

 

Szkolenie NSZZF i PW Sucha 13-17 października 2014 roku

W dniach 13-17.10.2014 Roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej odbyło się szkolenie aktywu związkowego dla pięciu okręgów – Szczecińskiego, Koszalińskiego, Gdańskiego, Bydgoskiego i Poznańskiego. W szkoleniu tym uczestniczyło 50 członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Sponsorem strategicznym szkolenia było PZU

pzu

Szkolnenie podzielone zostało na bloki tematyczne i tak

Blok prowadzony przez koleżankę Małgorzatę Michalską dotyczył zagadnień takich jak:

- STRES, jako zjawisko psychologiczne,

- STRES w pracy SW- prezentacja,

- Jak radzić sobie ze stresem zawodowym.

Tematyczny zakres zagadnień prawnych  takich  jak:

- związki zawodowe  na rynku pracy,

- podstawy prawne współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi,

- spory zbiorowe

- charakter prawny negocjacji ze związkami zawodowymi

- prawne podstawy zakończenia negocjacji

Wykłady na powyższe tematy prowadziła Pani mecenas Karolina Komarowska-Boberska. W trakcie tych zajęć odbyły się również praktyczne ćwiczenia pt. spór zbiorowy, negocjacje oraz mediacje, które prowadziła trenerka z Psychologicznego Ośrodka Badań i Szkoleń.

Czytaj więcej…

22 października 2014 Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

W dniu 22 października 2014 roku o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie KOMISJI  SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

sala 307/bud. B

 • Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:
 • części budżetowej 37 – Sprawiedliwość:
 • a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
 • c) dotacje podmiotowe z zał. nr 8 i 9,
 • d) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 66,
 • e) planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr. 12:
 • - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej,
 • - Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast”,
 • - Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica”,
 • - Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania”,
 • - Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”,
 • - Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia”,
 • f) planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
 • - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postponitencjarnej,
 • - Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
 • g) środków europejskich na finansowanie programów operacyjnych z zał. nr 15,
 • - referuje Minister Sprawiedliwości,
 • - koreferent poseł Ligia Krajewska;
 • części budżetowej 15 – Sądy powszechne:
 • a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
 • - referuje Minister Sprawiedliwości,
 • - koreferent poseł Ligia Krajewska;
 • części budżetowej 52 – Krajowa Rada Sądownictwa:
 • - wydatki z zał. nr 2,
 • - referuje Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
 • - koreferent poseł Elżbieta Achinger;
 • części budżetowej 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury:
 • - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
 • - referuje Prokurator Generalny,
 • - koreferent poseł Stanisław Piotrowicz;
 • części budżetowej 05 – Naczelny Sąd Administracyjny:
 • - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • - referuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • - koreferent poseł Andrzej Dera
 • części budżetowej 06 – Trybunał Konstytucyjny:
 • - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • - referuje Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • - koreferent poseł Michał Szczerba;
 • części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy:
 • - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • - referuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
 • - koreferent poseł Renata Janik;
 • części budżetowej 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
 • - wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • - referuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • - koreferent poseł Marek Ast;
 • części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich:
 • - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • - referuje Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • - koreferent poseł Iwona Arent;
 • części budżetowej 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
 • a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • b) dotacje celowe z zał. nr 8,
 • - referuje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • - koreferent poseł Krzysztof Lipiec.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp

Pismo w sprawie ubezpieczenia L-4

Poniżej zamieszczamy pismo Pana Michała Perla przedstawiciela Mentor w sprawie nowego ubezpieczenia, które będzie między innymi miało za zadanie uzupełnienie obniżonego wynagrodzenia  w związku z wejściem w życie ustawy o L-4.

Porozumienie dotyczące regulacji z zakresu orzecznictwa lekarskiego

Poniżej zamieszczamy porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Spraw Wewnętrznych w związku z wejściem w życie nowych regulacji z zakresu orzecznictwa lekarskiego.

„>