Święto Służby Więziennej

W dniu (8 lutego 2016 r.) obchodzimy Święto Służby Więziennej. Uroczystości z okazji 97. rocznicy powstania Służby Więziennej rozpoczęły się wczoraj (7 lutego 2016 r.) na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiła zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim złożyli wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a także pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięło udział, między innymi Kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi oraz funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, a także Przewodniczący Zarządu Głównego  Czesław Tuła wraz z Wiceprzewodniczącym Dariuszem Grajczyńskim oraz  Robertem Moskalem, Bolesławem Grońskim  będącym reprezentantami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Dzisiaj w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się dalsza część obchodów, w której uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski.

– Służba Więzienna to nowoczesna formacja, której rolą jest zagwarantowanie systemu ochrony ładu i porządku publicznego – powiedział wiceminister sprawiedliwości Bogdan Święczkowski.

– Wręczone dzisiaj odznaczenia państwowe (krzyże zasługi i medale za długoletnią służbę), a także odznaki resortowe i dekrety nadania wyższych stopni służbowych, dla Was i dla Waszego otoczenia, to wyraźny znak uznania wysokich kompetencji i umiejętności – podkreślił Podsekretarz Stanu Bogdan Święczkowski w trakcie uroczystości wręczenia odznaczeń resortowych, nadanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz aktów nadania stopni służbowych (wykaz w załączeniu).

Dzień 8 lutego nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał  początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

źródło https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7969,swieto-sluzby-wieziennej.html

Wędrowny obóz kajakowy 2016 – Zarząd Okręgowy w Opolu

Nie masz jeszcze planów na wakacje ? Chciałbyś odpocząć po trudach szkoły ? Przeżyć fajną przygodę ?

W tym roku serdecznie zapraszamy na dwa różne szlaki:

1) Rospuda – Kanał Augustowski

termin: 02 – 15 lipca, cena: 1120 zł, wiek uczestników: 14 – 17 lat

Na szczęście niezmieniona przez człowieka przyroda, czysta woda, miła rodzinna atmosfera. Atrakcje w postaci rozgrywek sportowych, gier terenowych, poznawanie historii regionu, wieczory przy ogniskach, codzienne kąpiele, dla chętnych sauny. Fizyczne zmęczenie, a jednocześnie psychiczny odpoczynek po całorocznych trudach nauki. To wszystko, i to jakie pomysły sami uczestnicy wniosą w trakcie pobytu sprawi, że obóz będzie zapamiętany na długie lata.

!!! UWAGA – obóz dla osób niebojących się wysiłku i wyzwań !!! – duża ilość jezior nie pozwala na obijanie się którejś z osób w załodze. Do tego dyżury przy wspólnym, samodzielnym przygotowywaniu posiłków i z reguły „prysznice polowe” – wiadro wody, pozwolą poznać smak prawdziwej przygody.

Formuła spływu to 2 dni płynięcia – 1 dzień odpoczynku.

Świadczenia zawarte w cenie:

miejsce w kajaku dwuosobowym z wyposażeniem (wiosło, kamizelka asekuracyjna, „miękkie siedzisko”) zakwaterowanie w naszych namiotach (materace lub karimaty oraz śpiwory we własnym zakresie) zapewnione produkty do przygotowania posiłków (3 posiłki dziennie + zaopatrzenie do ogniska) transport bagaży na trasie spływu opłata pól biwakowych opłata za śluzowanie kajaków

opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (nauczyciele pracujący od dwudziestu lat w szkole średniej) opieka doświadczonych ratowników WOPR

pierwsza pomoc przedmedyczna na miejscu lub w poważniejszych przypadkach w pobliskich placówkach NFZ pamiątkowe gadżety

ubezpieczenie NNW – s.u. 10.000 zł

2) Czarna Hańcza – Kanał Augustowski

termin: 23 – 31 lipca, cena: 940 zł, wiek uczestników: 14 – 17 lat

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy na obóz wędrowny jednym z najpiękniejszych szlaków kajakowych Polski i Europy. Cudowna prawie niezmieniona od lat przyroda, czysta woda, miła atmosfera, rewelacyjne jedzenie dowożone na miejsce biwaków. Rozgrywki sportowe, gry terenowe, wieczory przy ogniskach, codzienne kąpiele, dla chętnych wygrzewanie w saunie i ochładzanie w rzece, spanie na sianie (oczywiście dla tych co mogą !!).

Fizyczne zmęczenie, a jednocześnie psychiczny odpoczynek po całorocznych trudach nauki.

!! Jest to szlak łatwy dla początkujących – spływamy głównie rzeką więc nurt pomaga w wiosłowaniu !!

Świadczenia zawarte w cenie:

miejsce w kajaku dwuosobowym z wyposażeniem (wiosło, kamizelka asekuracyjna, „miękkie siedzisko”) zakwaterowanie w naszych namiotach (materace lub karimaty i śpiwory we własnym zakresie) całodzienne pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + zaopatrzenie do ogniska) transport bagaży na trasie spływu opłata pól biwakowych opłata prysznicy opłata za śluzowanie kajaków

opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (nauczyciele pracujący od dwudziestu lat w szkole średniej) opieka doświadczonych ratowników WOPR

pierwsza pomoc przedmedyczna na miejscu lub w poważniejszych przypadkach w pobliskich placówkach NFZ bilety wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego codzienne przygotowanie drewna na ognisko pamiątkowe gadżety

ubezpieczenie NNW – s.u. 10.000 zł

Organizuje:

F.U.H. „Wodniak” Maciej Borowski

www.splyw.pl, biuro@splyw.pl

na zlecenie Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Opolu

Informacje na temat obozów kajakowych 2016 roku do pobrania

Karta kwalifikacyjna uczestnika – I turnus – Rospuda

Karta kwalifikacyjna uczestnika – II turnus – Czarna Hańcza

 

duza grupa

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZF i PW w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 03.02.2016r.

Blisko godzinne spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro i Wiceministrem Patrykiem Jaki, zaowocowało wstępnym porozumieniem w sprawie reformy polskiego więziennictwa. Strony zgodziły się, co do konieczności wprowadzenia zmian w polskim systemie penitencjarnym, które skutkować ma odbudową statusu oraz podmiotowości funkcjonariusza i pracownika więziennictwa.  Szeroko omówiono konieczność wprowadzenia ustawy modernizacyjnej obejmującej w szczególności podwyżki płac, bezpieczpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników, uprawnienia personelu więziennego, systemu szkoleń oraz naboru.

Minister Sprawiedliwości z uznaniem przyjął propozycję Związku Zawodowego powołania zespołów roboczych określających nowe kierunki oddziaływań penitencjarnych oraz bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych, a także polityki płacowej. Zgodził się, że obowiązujący system uznaniowości nie spełnia swojej funkcji i wymaga zmiany.
Przedmiotem rozmów były także sprawy dotyczące szeroko rozumianej polityki kadrowej.

Czytaj więcej…

Podwyżki dla pracowników sądownictwa, kuratorów i Służby Więziennej

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016, który 30 stycznia został przyjęty przez Sejm RP zakłada wzrost wynagrodzenia dla asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych, kuratorów zawodowych a także dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i jej pracowników cywilnych.

– Dzięki staraniom obecnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i decyzji rządu sytuacja finansowa w/w pracowników sądownictwa, których pensje od lat były zamrożone  ulegnie poprawie – mówi wiceminister Patryk Jaki. Rząd PO-PSL założył 5,5% wzrost wynagrodzeń dla tej grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości. Nasz rząd zakłada wzrost wyższy. Resort sprawiedliwości podjął zatem skuteczne działania, dzięki którym udało się wygospodarować w drodze oszczędności dodatkowe środki, które zostały przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń. Płace w roku 2016 r. dla asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych wzrosną o 10,19 % – zaznacza.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, w sądach powszechnych przeciętny nominalny wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 etat dla asystentów sędziów, urzędników i pozostałych pracowników wyniesie 350 zł (za poprzedniego rządu PO-PSL było to 193 zł.). Zaś przeciętny nominalny wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 etat dla kuratorów zawodowych wyniesie  315 zł.

Nastąpi także wzrost wynagrodzeń w Służbie Więziennej. Dla jej funkcjonariuszy zostanie podniesiona wielokrotność kwoty bazowej do 3,01 (obecnie wartość ta wynosi 2,87). Spowoduje to wzrost przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy o 197 zł. Dla pracowników cywilnych więziennictwa zaplanowano 6% wzrost wydatków na wynagrodzenia i przeciętny wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 205 zł.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

źródło: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7959,podwyzki-dla-pracownikow-sadownictwa-kuratorow-i.html#prettyPhoto

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 26 stycznia 2016r

W dniu 26 stycznia 2016r. w ośrodku szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Omówiono kwestie dotyczące personelu więziennego w śród których za najważniejsze uznano prace nad ustawą modernizacyjną Służby Więziennej określającą w szczególności działania oraz nakłady na poprawę warunków płacy, pracy oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych więziennictwa.

Z niepokojem odniesiono się do działań kierownictwa niektórych jednostek penitencjarnych noszących znamiona przestępstwa jak również naruszających zasady etyki zawodowej. Wobec powyższego podjęto decyzje o skierowaniu do tych jednostek zespołu interwencyjnego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa działającego przy Zarządzie Głównym. Podstawowym zadaniem zespołu będzie dokonanie analizy naruszeń prawa przez kierownictwo, wypracowanie wniosków oraz przedstawienie ich odpowiednim Organom Państwa.

Przyjęto również informację z działalności komisji funduszu pomocowego Służby Więziennej oraz rady programowej forum penitencjarnego. Sprawozdanie z działalności komisji funduszu za rok 2015przedstawione zostanie do zatwierdzenia na marcowym posiedzeniu Zarządu Głównego. Rada programowa forum penitencjarnego uznając za jedno z najważniejszych działań dziennikarskich jakim jest prawo każdego obywatela do rzetelnej informacji, zwraca się do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa o zgłaszanie nurtujących środowisko więzienników tematów, które po opracowaniu ukażą się na łamach miesięcznika.

Prezydium Zarządu Głównego jako pilne, uznało włączenie do prac zespołów dokonujących nowelizacji aktów normatywnych dotyczących więziennictwa, przedstawicieli środowiska zawodowego. W najbliższym czasie skierowane zostaną do odpowiednich Organów pisma w tej sprawie.
Na 3 lutego br. zaplanowane jest spotkanie robocze przedstawicieli Zarządu Głównego z Ministrem Sprawiedliwości Panem Zbigniewem Ziobro, na którym omówione zostaną najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania polskiego więziennictwa.

Jedną z istotniejszych omawianych spraw była kwestia dotycząca wzrostu uposażenie funkcjonariuszy. Obowiązujące porozumienie zawarte jeszcze w ubiegłym roku pomiędzy Dyrektorem Generalnym SW, a Zarządem Głównym NSZZF i PW zakłada równy wzrost uposażenia dla wszystkich funkcjonariuszy o kwotę 175 zł brutto (dodatek zwiększający wysokość uposażenia wliczany będzie do stopnia), dodatkowo uposażenie zasadnicze mł. referenta wzrośnie o kwotę 145 zł. brutto. W wyniku negocjacji płacowych ze stroną rządową planowany wskaźnik przeciętnego uposażenia wzrośnie o 14 pkt. procentowych i wyniesie 3.01 (pierwotnie uzgodniono wzrost o 13 pkt. procentowych). Wynegocjowana dodatkowa kwota w wysokości ok. 3,3 mln. zł. (wzrost o 1 pkt. procentowy) rekomendowana będzie przez Związek Zawodowy na realizację zaległych awansów. Przygotowany projekt Rozporządzenia Rady Ministrów oraz uchwalony budżet Państwa na rok 2016 daje duże prawdopodobieństwo wypłaty podwyżki w miesiącu marcu z wyrównaniem od stycznia br.

Zespół prasowy NSZZF i PW