Stanowisko Dyrektora Generalnego SW w sprawie Zarządzenia Nr 32 Dyrektora z dnia 18 lipca 2013 roku

Poniżej zamieszczamy Stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen Jacka Włodarskiego  w sprawie „Zarządzenia Nr 32 Dyrektora z dnia 18 lipca 2013 r, w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji molestowania w Służbie Więziennej”

„>

Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

11 listopada 2014′ odbyło się kolejne spotkanie „Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej”.

„>

Poprawki – Uchwała Senatu RP w sprawie o komisjach lekarskich

Poniżej zamieszczamy  Uchwałę  Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  w sprawie o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Wprowadzającą następujące poprawki do uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r. ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

„>

Projekty Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych

Poniżej zamieszczamy projekty rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru rejestru orzeczeń

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwości do spraw wewnętrznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi medycyny pracy

Wszelkie Projekty do ściągnięcia są na stronie poniżej

Kliknij tutaj…

 

Wizyta studyjna NSZZF i PW w Czechach w ramach współpracy międzynarodowej

W dniach od siódmego do dziesiątego  października 2014r zgodnie z założeniami projektu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa pod tytułem „Dialog Społeczny w Mundurze” odbyła się wizyta studyjna w Republice Czeskiej. Celem wizyty studyjnej była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskich i  czeskich związków zawodowych , dotyczących systemu funkcjonowania organizacji związkowych w więziennictwie. W trakcie spotkań wymieniano doświadczenia dotyczące sposobów prowadzenia dialogu oraz negocjacji zarówno ze stroną służbową jak i rządową, zapoznano się rozwiązaniami merytorycznymi i praktycznymi w tym zakresie , stosowanymi przez związkowców z Czeskiej Republiki. W spotkaniu ze strony polskiej , wzieli udział związkowcy NSZZFiPW z okręgów z całej kraju, pod przewodnictwem kol. Czesława Tuły.  Po stronie  czeskich  związków zawodowych   gośćmi byli koleżanki i koledzy wchodzący w skład prezydium Zarządu Głównego czeskich związkowców zawodowych pod przewodnictwem Josefa Malý.

Czytaj więcej…