Pierwsze posiedzenie zespołu penitencjarno-ochronnego CZSW

W dniu 12.04.2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu penitencjarno-ochronnego w składzie:

przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZF i PW:

 • Małgorzata Chorąży,
 • Artur Hebda,
 • Dariusz Grajczyński,
 • Dariusz Mieczyński,
 • Jarosław Kichciak.

przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej:

 • ppłk Andrzej Matyba,
 • mjr Tomasz Zając,
 • mjr Adam Sasin,

W trakcie zebrania ustalono formy i zasady współpracy. Na  spotkaniu omówiono tematy dotyczące działu ochrony  oraz zasygnalizowano niektóre problemy, nad którymi zespół będzie pracował przy okazji kolejnych spotkań (m.in. problem oceny pracy działów penitencjarnych poprzez analizę wskaźnika zatrudnienia, szkolenia i objęcia programami resocjalizacyjnymi  skazanych, problem skargowości osadzonych).

Przedstawiciele strony związkowej zgłosili, iż otrzymują sygnały od funkcjonariuszy  z jednostek podstawowych, że jest wiele nieprawidłowości  w zakresie planowania czasu służby. Dotyczą one  m.in. naliczania godzin służby, prowadzenia kart ewidencji służby, planowania czasu służby,  wglądu funkcjonariuszy w swój czas pracy. Po omówieniu w/w. nieprawidłowości zebrani jednogłośnie przyjęli następujące wnioski:

 •  Działy kadr powinny sprawować w jednostkach podstawowych pełny nadzór nad naliczaniem czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony.
 • Należy zmodyfikować program elektroniczny do ewidencji czasu służby tak, by w sposób automatyczny właściwie naliczał godziny służby funkcjonariuszy działu ochrony.
 • Planowanie służb  dla funkcjonariuszy działu ochrony powinno być sporządzane na okres czterech miesięcy.
 • Miesięczne grafiki dodatkowych służb dla funkcjonariuszy pracujących w systemie jednozmianowym.
 • Wskazywanie funkcjonariuszom dni wolnych wynikających z wypracowanych nadgodzin w trakcie okresu rozliczeniowego.
 • Właściwe jest dążenie do ustalania stałych składów zmian w dziale ochrony tzw. autonomia zmiany – nadzór dowódca zmiany.
 • Należy dążyć do wystandaryzowania  stanowiska  monitorowego w zakresie stworzenia  warunków skutecznej obserwacji (przepisy bhp, medycyny pracy).
 • Wskazane byłoby zastosowanie specjalistycznych rozwiązań umożliwiających monitorowemu wychwytywały sytuacji zagrożenia (np.: rozwiązania typu HotSpot).

 Termin kolejnego spotkania zespołu penitencjarno-ochronnego zaplanowano na dzień 20.06.2016 r.

 (-) Małgorzata Chorąży

MTB Maraton dla służb mundurowych

W dniu 5 czerwca 2016 r. Wyrzysk zamieni się w miasteczko kolarskie. Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Piotr Skrzypkowiak zaprasza policjantów i przedstawicieli innych służb mundurowych na „II Mistrzostwa Wielkopolski Policjantów  i innych Służb Mundurowych w kolarstwie górskim Maraton MTB Wyrzysk 2016” pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

ZAPRASZAMY POLICJANTÓW I PRZEDSTAWICIELI INNYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH NA II MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM!

Już po raz drugi w Wielkopolsce w dniu 5 czerwca 2016 r. w Wyrzysku policjanci rozpoczną zmagania i rywalizację sportową w kolarstwie górskim. W ramach największego cyklu wielkopolskich imprez rowerowych BIKE CROSS MARATON GOGOLMTB 2016 odbędzie się konkurencja branżowa dla policjantów i przedstawicieli innych służb mundurowych. Funkcjonariusze zamienią mundur na stroje kolarskie i staną na linii startu, by powalczyć o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, a tym samym o tytuł mistrzowski najlepszego policjanta i policjantki, a także najlepszego przedstawiciela innych służb mundurowych w kolarstwie górskim.

Cytując organizatora cyklu maratonów Wojciecha Gogolewskiego z TKKF Ognisko „Pałuki” zaproszenie dotyczy wszystkich zarażonych „cyklozą”. Będzie „rodzinnie i wyścigowo”. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu także rodziny policjantów, fanów zmagań sportowych, by mocno kibicować na trasie maratonu, ale także w miłej atmosferze spędzić niedzielne popołudnie.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: mł.asp. Anna Starzyńska, tel. 67 353 1310, annastarzynska@onet.eu

REGULAMIN

„>

Pismo DG w sprawie przeliczania nadgodzin wszystkim funkcjonariuszom SW z urzędu.

Poniżej zamieszczam pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego w sprawie przeliczenia czasu służby wszystkim funkcjonariuszom od wejścia w życie ustawy o SW.

Uchwały ZO popierające działania ZO NSZZF i PW w Poznaniu – Akcja Protestacyjna

Poniżej publikujemy Uchwały Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczące podjętych działań protestacyjnych  przez Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Poznaniu.