Projekt Rozporządzenia MS w sprawie testu sprawności fizycznej oraz uwagi ZG do projektu.

Poniżej zamieszczamy Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uwagi zgłaszane przez NSZZF i PW do wymienionego projektu.

„>

„>

Sprawozdanie z IV Mistrzostw Służby Więziennej w piłce nożnej oldbojów 23-26 czerwca 2015 r – Nowy Wiśnicz

W dniach 23-26 czerwca br. w Nowym Wiśniczu odbył się finałowy turniej IV Mistrzostw Służby Więziennej oldbojów w piłkę nożną. W turnieju uczestniczyły reprezentację n/w inspektoratów, które podzielono na grupy:

GRUPA I                                                                       GRUPA II

   OISW  WARSZAWA                                                    OISW  OPOLE

   OISW  ŁÓDŹ                                                               OISW  POZNAŃ

   OISW  KOSZALIN                                                       OISW  KATOWICE

   OISW  KRAKÓW                                                         OISW  RZESZÓW

Wyniki grupy A

 1. OISW  ŁÓDŹ – OISW  KOSZALIN                     7 – 0
 2. OISW  KRAKÓW – OISW  WARSZAWA          5 – 0
 3. OISW  ŁÓDŹ –        OISW  WARSZAWA           3 – 0
 4. OISW  KOSZALIN – OISW  KRAKÓW              1 – 5
 5. OISW  ŁÓDŹ – OISW  KRAKÓW                       0 – 4
 6. OISW  KOSZALIN – OISW  WARSZAWA        0 – 3

Wyniki grupy B

 1. OISW RZESZÓW – OISW OPOLE                     4 – 3
 2. OISW KATOWICE – OISW POZNAŃ                 2 – 4
 3. OISW OPOLE – OISW POZNAŃ                         1 – 6
 4. OISW KATOWICE – OISW RZESZÓW               0 – 0
 5. OISW KATOWICE – OISW POZNAŃ                  4 – 0
 6. OISW POZNAŃ  – OISW RZESZÓW                  0 – 0

Grupę A wygrała reprezentacja Krakowa przed Łodzią, a grupę B Poznań przed  Rzeszowem.

W meczu o miejsca 7 – 8 OPOLE pokonało KOSZALIN 5 – 2 o miejsca 5 – 6 KATOWICE wygrały z WARSZAWA 5 – 0

W meczach półfinałowych zanotowano wyniki Rzeszów – Kraków  2 – 1, a Poznań pokonał Łódź  4 – 0

W spotkaniu o trzecie miejsce KRAKÓW – ŁÓDŹ 2 – 0, a w meczu finałowym POZNAŃ pokonał  w rzutach karnych 2 – 0 reprezentację RZESZOWA w regulaminowym czasie gry był remis 1 – 1 .

Reprezentacja OISW Poznań została ponownie już czwarty raz Mistrzem Służby Więziennej Oldbojów w piłkę nożną.

Ostateczna kolejność turnieju przedstawia się następująco:

 1. OISW  POZNAŃ   -  MISTRZ  POLSKI
 2. OISW  RZESZÓW
 3. OISW  KRAKÓW
 4. OISW  ŁÓDŹ
 5. OISW  KATOWICE
 6. OISW  WARSZAWA
 7. OISW  OPOLE
 8. OISW  KOSZALIN

OISW  POZNAŃ reprezentowali n/w funkcjonariusze i emeryci:

 1.   GODYLA  DARIUSZ                                                   ZK RAWICZ
 2.   KENDZIA  KRZYSZTOF                                             ZK RAWICZ
 3.   STANISZEWSKI  PRZEMYSŁAW                               ZK RAWICZ
 4.   ŻMUDA  SŁAWOMIR                                                  ZK RAWICZ emeryt
 5.   KABZA  DARIUSZ                                                      ZK RAWICZ emeryt
 6.   NOWICKI  MAREK                                                     ZK RAWICZ emeryt
 7.   MATUSZEWSKI  ŁUKASZ                                          ZK RAWICZ emeryt
 8.   JEZIERSKI JAROSŁAW                                             ZK WRONKI emeryt
 9.   JANICKI  JERZY                                                        AŚ LUBSKO emeryt
 10. ŁOŻYŃSKI  ANDRZEJ                                                ZK WRONKI emeryt

Kierownikiem reprezentacji  OISW  Poznań był Kabza Dariusz, a trenerem plut. Łukasz  Bojdo z Zakładu Karnego  w Rawiczu.

Najlepszym strzelcem turnieju został Kendzia Krzysztof  reprezentujący OISW Poznań,  najlepszym bramkarzem Sunowiec Jakub z OISW w Katowicach. Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Waldemara Jarocha z OISW w Rzeszowie.

                                                                                                        (-) Dariusz Kabza

Odpowiedź na pismo ZG w sprawie braku uczestnictwa Ministra Sprawiedliwości w organizowanym spotkaniu z Federacją ZZSM

Poniżej zamieszczamy pismo jakie wpłyneło do biura ZG potwierdzające uczestnictwo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna w organizowanym spotkaniu z Międzywojewódzkim Komitetem Protestacyjnym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

„>

XVI Zjazd Sprawozdawczy NSZZF i PW 24-26 czerwca 2015 roku OSSW Popowo

W dniach 24 – 25 czerwca 2015 roku, w OSSW Popowo, miał miejsce XVI Zjazd Sprawozdawczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. 133 Delegatów wysłuchało sprawozdania Przewodniczącego oraz członków Zarządu Głównego NSZZ FiPW z dwuletniej kadencji zarządu, następnie delegaci udzielili obecnemu zarządowi absolutorium na kolejne dwa lata kadencji.

Niestety z przyczyn służbowych nie mógł w zjeździe uczestniczyć Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński jednak w zastępstwie przybył Zastępca Dyrektora Generalnego płk Jarosław Kardaś, który wysłuchał pytań delegatów oraz oceny obecnej sytuacji, jaka ma miejsce w Służbie Więziennej.

W trakcie zjazdu doszło do kilku zmian personalnych w Zarządzie Głównym i tak nowymi członkami zostali: Rafał Klag, Jarosław Górski, Arkadiusz Szymczak, Remigiusz Onyszkiewicz, Dawid Gazda, Dariusz Mieczyński, Artur Hebda nowymi członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali: Krzysztof Widelski, Edward Jasik. Nowo wybranym członkom składamy gratulację wyboru na członków Zarządu Głównego ora Głównej Komisji Rewizyjnej.

W trakcie zjazdu ogrom pracy wykonały komisje Mandatowa, Statutowa Uchwał i Wniosków jak również Skrutacyjna. Przyjęto szereg zmian statutowych, które w niedługim czasie zostaną zarejestrowane we właściwym Sądzie, na koniec przyjęto uchwałę programową, która odczytała niezawodna koleżanka Lucyna Skubis to właśnie ta uchwała ma wytyczać drogę jaką powinien kroczyć Zarząd Główny przez kolejne lata.  Po dwóch dniach wielogodzinnych obrad, które trwały do późnych godzin wieczornych Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła podziękował wszystkim uczestniczącym delegatom i zakończył obrady poprzez wyprowadzenie sztandaru Zarządu Głównego NSZZF i PW. Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim delegatom XVI Zjazdu Sprawozdawczego NSZZF i PW za wytrwałość i wysiłek jak włożyli w uczestnictwo w obradach, szczególne podziękowania składamy osobom, które pracowały w poszczególnych komisjach, bo to właśnie dzięki ich pracy udało sprawnie przeprowadzić zjazd. Serdecznie dziękujemy. Uchwała programowa wkrótce.

Więcej zdjęć tutaj ……….

DSC_0124 (Small)DSC_0129 (Small)DSC_0136 (Small)DSC_0147 (Small)DSC_0139 (Small)DSC_0236 (Small)