Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FiPW 18-21 marca 2019 roku

W dniach 18-21 marca 2019 r. w OSSW w Popowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Andrzej Leńczuk, …

VII Turniej Piłki Halowej o Puchar Zarządu Okręgowego NSZZF i PW zorganizowany przy współudziale Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu za nami.

W sobotę, 9 marca, w hali Lubuszanki w Czerwieńsku odbył się VII Turniej Piłki Halowej o Puchar Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW zorganizowany przy współudziale Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w Warszawie Turniej otworzył Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW …

Jej codzienność to lżenie i groźby. Mimo wszystko wraca w to miejsce

Agnieszka Siwińska zdaje sobie sprawę, że wybrała zawód, który nie jest popularny wśród kobiet. I trudno się dziwić. Każdego bowiem dnia starsza oddziałowa w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, w którym pracuje od 2017 roku, musi mieć się na baczności. Czasami ryzykuje …

Podwyżki dla Służby Więziennej krok bliżej. Projekt rozporządzenia w wykazie prac KPRM

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Potwierdziły się tym samym informacje przekazane 12 marca br. InfoSecurity24.pl przez Centrum Informacyjne Rządu, o tym, że “(…) projekt oczekuje …

Komunikat Zespołu Ochronnego

W dniu 07 marca 2019 roku w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zespołu ochronnego, odbyło się pierwsze robocze spotkanie zespołu do opracowania wytycznych dotyczących postępowania w przypadku pojawiających się wątpliwości w zakresie rozliczania czasu służby. …

Jak kształtował się wzrost uposażeń funkcjonariuszy SW w latach 2007-2019 – tabelki

Dzięki uprzejmości Wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa koleżanki Danuty Malkusz, poniżej zamieszczamy tabelki podglądowe dotyczące wzrostu uposażeń Funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 2007 – 2019.