Pismo Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Generalnego SW będące odpowiedzią na pismo z dnia 31 lipca 2014

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego będące odpowiedzią na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 31 lipca 2014 w sprawie pytania dotyczącego uprawnień do uzyskania przez organizacje związkową informacji dotyczącej czasu pracy funkcjonariuszy, którzy udzielili stosownych pełnomocnictw Przewodniczącym Zarządów Okręgowych w tej sprawie.

„>

Pismo Zarządu Głównego skierowane do Marszałka Sejmu mówiące o zaprzestaniu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o komisjach lekarskich

Poniżej zamieszczamy pismo  Zarządu Głównego skierowane do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z prośbą o wycofanie prac legislacyjnych Sejmu nad projektem  ustawy – o komisjach lekarskich

„>

Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na pismo Zarządu Głównego ZG/178/2014 z dnia 10.07.2014 r

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego na pismo ZG/178/2014 z dnia 10.07.2014 w sprawie pisma Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Opolu dotyczące rozliczania czasu służby.

„>

Pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra MSW w sprawie wydania opinii odnośnie III grupy inwalidzkiej

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra MSW w sprawie wydania opinii odnośnie ustalania III grupy inwalidzkiej w związku z projektem ustawy o komisjach lekarskich.

„>

Pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydania opini prawnej dotyczącej regulaminów nagrodowych dla funkcjonariuszy SW

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra  pracy i polityki społecznej Pana Władysława Kosiniak -Kamysz odnośnie wydania opinii prawnej w sprawie tworzenia regulaminów nagrodowych dla funkcjonariuszy SW w oparciu o art. 27 Ustawy o Związkach Zawodowych.

„>