Projekt ustawy o komisjach lekarskich i poprawki

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz poprawki wniesione podczas posiedzeń sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614).

Projekt

USTAWA
z dnia                        2014 r.
o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych )

Projekt ustawy dostępny pod poniższym linkiem:

Poprawki wniesione podczas posiedzeń sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614).

„>

Komunikat FZZSM z posiedzenia Podkomisji Sejmowej

11 września 2014 r. w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614).

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 15 września 2014 

„>

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Projekt

USTAWA
z dnia                        2014 r.
o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych )

Projekt ustawy dostępny pod poniższym linkiem:

http://orka.sejm.gov.pl/druki sejmowe

Zapisy na II Memoriał Tomasza Mielko przedłużone do 18 września 2014 r!

Zapisy można dokonywać pod adresem:

http://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/208-ii-bieg-przelajowy-sluzb-mundurowych-i-sympatykow.html

Zapraszamy!!!!

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia MS w sprawie wykazu normy oceny procentowej na zdrowiu…

Poniżej zamieszczamy pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości będące odpowiedzią na pismo Zarządu Głównego  w sprawie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  w sprawie wykazu norm oceny procentowej na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

„>

Pismo Zarządu Głównego kierowane do Ministra Sprawiedliwości dotyczące rozporządzenia w związku z art. 118 Ustawy o SW

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego  skierowane do Ministra Sprawiedliwości Pana Marka Biernackiego  dotyczące rozporządzenia w związku z art 118 ust 19 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku

„>