Ruszają zapisy na IV Bieg Służb Mundurowych i Sympatyków – Memoriał Tomasza Mielko

ZAPROSZENIE

Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy  i Pracowników Więziennictwa  w Poznaniu

pod

Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Ziobro

oraz współorganizatorów

Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w  Warszawie

oraz

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

zaprasza do wzięcia udziału w

IV Biegu Przełajowym służb mundurowych i sympatyków  będącym 

„Memoriałem kolegi Tomasza Mielko,

który odbędzie się w dniu 1  października 2016 roku  roku. na terenie WOSIR Drzonków ul. Olimpijska 20 koło Zielonej Góry


Koszt udziału w Biegu

• wpisowe 40 zł w dniu zawodów 50 zł

W ramach kosztów organizator zapewnia :

  • poczęstunek, napoje
  • opiekę medyczną w trakcie rozgrywek
  • inne atrakcje / puchar i medale biegaczy  z miejsc od 1 do 10 , dyplomy dla wszystkich uczestników, medal pamiątkowy

Wśród uczestników biegu, którzy go ukończą zostaną wylosowane nagrody rzeczowe o wartości 4 tyś. zł

 

W biegu biorą udział funkcjonariuszki, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, i innych zaprzyjaźnionych służb mundurowych emeryci oraz osoby cywilne wyrażające chęć udziału w biegu.

Dwie kategorie biegowe:

Trasa około 5  km w terenie oraz Trasa około 10 km w terenie.

Z podziałem na kategorie Open i Służby Mundurowe

Bieg jest przygotowywany na ograniczoną liczbę 200 osób łącznie w dwóch kategoriach.

Ubezpieczenia zawodników NW we własnym zakresie.

Zgłoszenie uczestnictwa według załączonego wzoru, oraz Regulaminu.

Wszelkie informacje na stronie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu

Zapisy na stronie:

http://super-sport.com.pl/zapisy/869-iv-bieg-przelajowy-memorial-kolegi-tomasza-mielko.html

 

Pobierz regulamin

Regulamin IV Biegu Przełajowego Memoriał Tomasza Mielki 1 października 2016 rok Drzonków

 

Patronat Medialny

Sponsor Tytularny

 

Dodatkowi Sponsorzy

 

 

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze

 

Zarząd wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego

Zarząd Oddziałowy NSZZFSG w Krośnie Odrzańskim

 

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFSG

 

 

Zarząd województwa Wielkopolskiego ZZS Florian

 

Projekt Ustawy Modernizacyjnej SW w latach 2017 – 2020

Poniżej zamieszczamy przesłany przez Ministerstwo sprawiedliwości Projekt Ustawy dotyczący  ” Programu modernizacji Służby Więziennej w Latach 2017-2020″.

Prace nad poniższym projektem można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287302

Komunikat FZZSM

W dniu 01 lipca 2016 roku w Warszawie z inicjatywy wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego oraz łódzkiego odbyło się spotkanie z przewodniczącymi czterech centrali związkowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych: Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” i Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Podstawowym wyznacznikiem spotkania było omówienie i przedyskutowanie m.in.: projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, aktualnej sytuacji związanej z powstaniem Federacji Służb Mundurowych i Publicznych oraz zwołanym na dzień 14 lipca 2016 roku pierwszym posiedzeniem Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
W toku dyskusji przedstawiono dotychczasowy przebieg prac nad ustawą modernizacyjną w tym przebieg i otrzymane wyliczenia w ramach spotkania Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego MSWiA w dniu 30 czerwca 2016 roku. Wspólnie zgodzono się że wyrażone dążenia i stanowisko związków zawodowych w zakresie konieczności „co najmniej dwukrotnego zwiększenie środków finansowych, przewidzianych w ustawie na wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników MSWiA” będzie realizacją wcześniej składanych obietnic i deklaracji oczekiwanych przez całe środowisko służb mundurowych.
Na skuteczność i efektywność w zakresie osiągnięcia tych celów i przebiegu negocjacji, może natomiast wpływać i osłabić decyzja o powołaniu nowej Federacji, utrudniając prowadzenie rzeczywistego dialogu społecznego. Zgodzono się, że aby skutecznie wpłynąć na skorygowanie niektórych zapisów projektu ustawy, współdziałanie związkowe należy zacieśnić i wzmacniać. Podstawową strategią w aktualnej sytuacji jest bezwzględne wzmacnianie działającej już dekadę FEDERACJI, chociażby poprzez rozszerzenie jej składu o organizacje reprezentujące interesy funkcjonariuszy Służby Celnej. Pamiętajmy że dotychczas sprawdzona koncepcja współpracy opartej na wspólnym porozumieniu gwarantującym każdej organizacji członkowskiej równe prawa we współdecydowaniu o sprawach ważnych dla środowiska służb mundurowych, może poprowadzić nas do osiągnięcia realnego sukcesu i realizacji zakładanych celów.

Ze względu na wagę i konieczność podjęcia wspólnych ustaleń i stanowisk, kontynuację tych tematów i dyskusji postanowiono przenieść na Pierwsze Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 14 lipca 2016 roku, na które też zostaną zaproszeni przedstawiciele Federacji Wojewódzkich.

Pobierz komunikat

Oświadczenie Kolegi Dariusza Grajczyńskiego

Szanowni Państwo, Członkowie NSZZF i PW

Mając na uwadze powagę i odpowiedzialność  jak wiąże się z pełnieniem obowiązków Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  w Poznaniu ,

z powodów rodzinnych zrezygnowałem z kandydowania na w/w stanowisko w kolejnej kadencji.

Jednocześnie życzę koledze Dariuszowi Mieczyńskiemu  wszelkiej pomyślności w piastowaniu tak ważnej funkcji jaką jest bycie Przewodniczącym Zarządu Okręgowego NSZZF i PW.

Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom I kolegom oraz osobom z którymi miałem przyjemność współpracy za te wszystkie wspólnie przepracowane lata.

 

Ze Związkowym Pozdrowieniem

(-) Dariusz Grajczyński

 

„Pokorni ludzie idą zawsze z prądem.
Niepokorni próbują iść pod prąd.
Cały postęp ludzkości leży dlatego w rękach niepokornych.”