Pismo Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Generalnego SWw sprawie awansowania w stopniu przed upływem przewidzianego okresu służby.

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Pana Dyrektora  Generalnego Służby Więziennej w sprawie  awansowania w stopniu przed upływem przewidzianego okresu służby zgodnie z ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku.

Komunikat Personalny

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołała dzisiaj (18 listopada 2015 r.) Patryka Jakiego na stanowisko Sekretarza Stanu oraz Marcina Warchoła na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

35856d3ff74704a0c23ce6603e9002bf

Patryk Jaki (ur. 11.05.1985 r. w Opolu) – absolwent studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. został wybrany na radnego miasta Opola V i VI kadencji. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz szefem klubu radnych, członkiem komisji doraźnych: bezpieczeństwa i porządku, ochrony środowiska, ds. Euro 2012 oraz opiniującej kandydatów na ławników. Laureat Fundacji im. K. Adenauera: „Lider Samorządu” (program fundacji na rok 2007).

Poseł na Sejm RP VII, VIII Kadencji – członek Komisji Gospodarki, Delegat Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do współpracy z Parlamentem Litwy, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku.

Żonaty, jedno dziecko.

warchoc582

Marcin Warchoł (ur. 13 lipca 1980 r. w Nisku) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006 – 2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego.

Jest zastępcą Dyrektora Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW, wiceprezesem Fundacji Ius et Lex oraz opiekunem naukowym koła studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW “Dobro Wspólne”.

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech w dziedzinie prawa karnego.

Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Żonaty, jedno dziecko.
Ponadto informujemy, że z dniem dzisiejszym (18 listopada 2015 r. ) Prezes Rady Ministrów Beata Szydło odwołała z zajmowanego stanowiska Sekretarza Stanu Jerzego Kozdronia, Podsekretarza Stanu Wojciecha Węgrzyna oraz Podsekretarza Stanu Wojciecha Hajduka.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

http://www.nszzfipw.org.pl/komunikat-personalny-5.html

Zbigniew Ziobro Ministrem Sprawiedliwości

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, wręczył dzisiaj (16 listopada 2015 r.) Zbigniewowi Ziobrze akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro (ur. 18 sierpnia 1970 r. w Krakowie) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

W 2000 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości, Lecha Kaczyńskiego, na stanowisko sekretarza zespołu ds. nowelizacji kodyfikacji prawa karnego, następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2001 r.). W latach 2005-2007 Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. W roku 2006 otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika „Wprost”.

Poseł na Sejm IV, V i VI kadencji (w latach 2003-2004 członek komisji śledczej ds. tzw. „afery Rywina”), następnie poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014), gdzie zasiadał w Komisji Prawnej. W 2015 r. ponownie uzyskał mandat posła na Sejm RP.

Założyciel i prezes partii Solidarna Polska. Żonaty, ojciec dwóch synów.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7747,zbigniew-ziobro-ministrem-sprawiedliwosci.html

Odpowiedź DG na pismo ZG w sprawie rozliczania czasu służby na posterunkach dwuzmianowych

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Dyrektora Generalnego Gen. Jacka Kitlińskiego na pismo ZG/163/2015 w sprawie sposobu rozliczania nadgodzin funkcjonariuszom pełniącym służbę na posterunkach dwuzmianowych.

Propozycje komitetów wyborczych na temat bezpieczeństwa państwa

Przedstawiamy do indywidualnej oceny elementy programów wyborczych partii i ugrupowań politycznych ubiegających się o miejsca w parlamencie w najbliższych wyborach.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Przedstawiamy Wam do indywidualnej oceny elementy programów wyborczych partii i ugrupowań politycznych ubiegających się o miejsca w parlamencie w najbliższych wyborach.
Zadaniem powołanej w tej sprawie komisji, było odnajdywanie w opublikowanych programach wyborczych i wypowiedziach liderów zapisów i wypowiedzi dotyczących pomysłów na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, oraz sytuacji  materialnej policjantek i policjantów.
Jako formacja Policji pozostajemy oczywiście apolityczni, jednak nikt nie może nam zabronić posiadania poglądów i przedstawienia informacji na temat programów komitetów wyborczych.

Życzymy przyjemnej lektury i trafnych wyborów!

Kolejność przedstawionych informacji jest nieprzypadkowa a została oparta na kolejności list wyborczych

pis2

I. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1.Połączenie resortu spraw wewnętrznych z resortem administracji  – usprawni pracę  wojewodów.
2.Opracowanie i skierowanie do Sejmu ustawy o modernizacji służb mundurowych ze szczególnym uwzględnienie podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników     cywilnych.
3.Reaktywowanie zamkniętych Posterunków Policji w gminach.
4.Wprowadzenie realnych zmian do „ustawy o L-4”, służących znormalizowaniu patologicznych rozwiązań w niej zawartych i zmierzających do usprawnienia działania systemu, celem uniknięcia krzywdzących funkcjonariuszy zapisów.

0004N1QO8NIPXMDY-C116-F4

II. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1.Wzmocnienie roli policjanta, dzielnicowego w kontekście jego zadań, oraz miejsca w strukturze Policji, a także oczekiwań społecznych wyrażanych wobec „policjanta pierwszego kontaktu”. Gwarantowanie, że 75 procent czasu dzielnicowy będzie spędzał w terenie, budując zaufanie społeczne.
2.Przeciwdziałanie przestępstwom w cyberprzestrzeni, poprzez  przygotowanie merytoryczne funkcjonariuszy, wyposażenie ich w sprzęt , oraz rozbudowę specjalnych komórek.
3.Wzmocnienie systemu antyterrorystycznego poprzez: zwiększenie wydatków na sprzęt antyterrorystyczny, uregulowanie kwestii dronów, oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej.
4.Kontynuowanie programu „standaryzacji komend”.
5.Kolejne priorytety w programie wyborczym PO to: walka z dopalaczami i przestępczością narkotykową, bezpieczne drogi, przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej.

Razem-logo

III. Komitet Wyborczy Partia Razem

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji

55be75bbad21d55be75bbad255

IV. Komitet Wyborczy KORWiN

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji.

z5683304Q,Logo-PSL

V. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji.

zlewnia


VI.Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 

1.Komisariat Policji w każdej gminie, jako element podniesienia bezpieczeństwa i działania prewencyjnego.
2.Coroczną waloryzację wynagrodzeń w Policji i  wszystkich służb, co najmniej o wskaźnik inflacji.
3.Wprowadzenie stałego dodatku w weekendy i święta, oraz odpłatności za udział w zabezpieczeniu imprez o podwyższonym ryzyku.
4.Utworzenie jednego urzędu realizującego zakupy i zaopatrzenie na potrzeby wszystkich służb mundurowych, co powinno przyczynić się do powstania oszczędności.

plakat-wyborczy-pawla-kukiza-mat-prasowy_298051

VII. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz15”

1.Zmianę struktury Policji, poprzez decentralizację – podstawowy poziom działania policji to powiat. Komendy wojewódzkie to element zarządzania kryzysowego i koordynacja prac powiatów. Kierowanie oddziałam zwartymi prewencji i AT. Komenda Główna o charakterze sztabowo-logistycznym i planistycznym. Zarządzanie kryzysowe i struktura Centralnego Biura Śledczego.
2.Konsolidację służ policyjnych i parapolicyjnych w jedną Policję Państwową, tj. SOK, Straży Leśnej, Rybackiej, Miejskiej, itp.
3.Wprowadzenie wyboru Komendantów Powiatowych przez obywateli w głosowaniu.

0004N1X76TOWJ1JK-C116-F4

VIII. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

1.Stopniowe ujednolicanie systemu emerytalnego przez obejmowanie nim nowych osób wchodzących na rynek pracy w tym górnicy, rolnicy i inne do tej pory uprzywilejowane grupy społeczne.
2.Brak innych informacji dotyczących poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i służb mundurowych.

„JEŚLI NIE GŁOSUJESZ NIE MASZ PRAWA NARZEKAĆ!”

00045MR0HI3V8HRD-C116-F4