Odszkodowania

Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu nawiązał współpracę z VOTUM S.A. Dzięki temu funkcjonariusze Służby Więziennej  będą mogli skorzystać z usług spółki VOTUM w zakresie uzyskiwania odszkodowań po wypadku komunikacyjnym czy przy pracy. Osoby, które są związane umową kredytu we frankach szwajcarskich, mogą również dowiedzieć się, czy istnieje szansa na zwrot nienależnie nadpłaconych rat.

By ułatwić korzystanie z pomocy VOTUM S.A., spółka udostępniła członkom związku karty Moje Prawo. Dają one możliwość uzyskania informacji na temat dochodzenia odszkodowań i są gwarancją, że ich posiadacze dostaną po wypadku rzetelną pomoc.

 

VOTUM S.A. oferuje członkom NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa i Funkcjonariuszom Służby Więziennej pomoc w uzyskiwaniu należnych świadczeń. Nasi eksperci bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę i wskażą dalszy sposób postępowania.

VOTUM S.A. to jedna z największych firm odszkodowawczych w Europie ¦rodkowo-Wschodniej. Spółka działa na terenie Polski od lat, pomagając osobom, które w wyniku wypadku lub innego zdarzenia poniosły szkodę. Zaufało nam już ponad 200 tysięcy klientów, co jest gwarancją wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów.

Poszkodowanym zapewniamy pakiet usług, w którego skład wchodzi pomoc w dochodzeniu należnego im odszkodowania, weryfikacja działania ubezpieczycieli, opieka ekspertów z zakresu prawa cywilnego i karnego. Nie poprzestajemy jednak wyłącznie na uzyskaniu dla poszkodowanego świadczeń pieniężnych. Otaczamy go opieką także w sytuacjach, które są konsekwencjami wypadków.

VOTUM S.A. reaguje na potrzeby klientów. Oferta spółki rozszerzyła się niedawno także o pomoc dla frankowiczów, w ramach której eksperci oceniają, czy raty kredytu we frankach szwajcarskich zostały odpowiednio naliczone przez bank i pomagają odzyskać nadpłaconą kwotę.

Naszym klientom umożliwiamy korzystanie z karty Moje Prawo. Pozwala ona na szybki kontakt z infolinią VOTUM S.A. i zdobycie informacji na temat postępowania po wypadku. W razie wypadku posiadacz karty może też uzyskać:

 • analizę roszczeń i ocenę faktycznego rozmiaru szkody,
 • zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi lub innemu podmiotowi obowiązanemu do jej naprawienia,
 • skompletowanie niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów i ich weryfikacja,
 • reprezentację w ramach postępowania likwidacyjnego,
 • kontrolę prawidłowości i terminowości likwidacji szkody, 
 • systematyczne i wyczerpujące informowanie poszkodowanego o przebiegu sprawy w formie, która jest dla niego najdogodniejsza.

Jeśli poszkodowany zawarł umowę z VOTUM S.A. i używa karty Moje Prawo, może skorzystać również z:  

 • reprezentacji w postępowaniu karnym bez ponoszenia kosztów procesowych, weryfikacji dokumentacji powypadkowej przez eksperta z zakresu rekonstrukcji
 • wypadków drogowych,
 • bezgotówkowego najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy zdarzenia,
 • 50% zniżki na wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu, 
 • 5% zniżki na wykonanie opinii określającej wartość dochodu utraconego na skutek obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia. 

Karta Moje Prawo chroni również pasażera samochodu, który prowadził posiadacz karty Moje Prawo. W razie wypadku pasażer może korzystać z karty na takich samych zasadach, co jej właściciel.

 

Miałeś wypadek? SprawdĽ, jak możemy Ci pomóc!

Dyrektor Regionalny

Danuta Chudzio

Tel. 504 218 537

Danuta.Chudzio@votum-sa.pl

Zakładka Votum Odszkodowania