PZU

logo Mentor 2000

UBEZPIECZENIE PZU
PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
MODYFIKACJA 2012

pzu

Szanowni Państwo!

Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz brokera ubezpieczeniowego ? Mentor S.A. Ubezpieczającym dla większości ubezpieczeń wchodzących w skład programu jest NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Program ubezpieczeniowy pozostawia Państwu możliwość wyboru optymalnego wariantu ubezpieczenia i dostosowania go do indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych. Składające się na niego elementy wykazują bardzo wysoką jakość ? zarówno pod względem zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jak i gwarantowanych świadczeń ubezpieczeniowych.

 

Wszystkie informacje dotyczące programu można znaleĽć w poniższej ulotce:

Pismo firmy Mentor kierowane do osób zainteresowanych korzystaniem z grupowego ubezpieczenia PZU:

 

Informację na temat polis funkcjonujących przy Zarządzie Głównym NSZZ FiPW można znaleĽć w poniższej ulotce:

 

Informację na temat kontynuacji ubezpieczenia po przejściu na zaopatrzenie emerytalne można znaleĽć w poniższej ulotce:

 

Pragniemy również poinformować Państwa, iż na zlecenie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przygotowany został Portal Ubezpieczeniowy pod adresem sw.ocac.pl (kod aktywacyjny do rejestracji na portalu: SW2012). Stanowi on nowoczesną, elektroniczną platformę informacyjną zawierającą pełną ofertę ubezpieczeń funkcjonujących w ramach programu ubezpieczeniowego.
Za pomocą portalu każdy funkcjonariusz/pracownik będzie miał możliwość:

  • zapoznania się z najbardziej aktualną ofertą w zakresie ubezpieczeń grupowych,
  • pobrania wszelkich druków ubezpieczeniowych, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, procedur zgłaszania szkód/roszczeń,

wypełnienia i wydrukowania deklaracji dla Ubezpieczonego oraz Współubezpieczonych (dane wypełniane są za pośrednictwem portalu, następnie deklaracja jest drukowana przez Ubezpieczonego; dla skutecznego zawarcia ubezpieczenia deklarację należy dostarczyć do osoby obsługującej ubezpieczenie w jednostce, w której jest zatrudniony funkcjonariusz/pracownik).

 

Poniżej link do portalu

 

 
Kontakt do firmy mentor poniżej

Bez tytułu