Generali

Kancelaria Brokerska King –Broker z siedzibą w Łodzi  ul. Legionów 93/95, Informuje, że w czerwcu 2019 roku , została podpisana przez ; ZG NSZZ FiPW z GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.nowa umowa ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy , pracowników SW oraz członków ich rodzin.

Umowa wchodzi w życie z dniem 01/10/2019, zastępując umowę ze STUnŻ ERGO-HESTIA

Nasza Kancelaria zgodnie z umową i udzielonym pełnomocnictwem zajmuje się techniczną obsługą programu ubezpieczeniowego.Obsługę programu w jednostkach organizacyjnych SW zajmują się osoby wskazane przez związek.

Z poważaniem

 (-) Paweł Altwasser

GENERALI prezentacja