Nawet 2500 zł ekstra do pensji. Rząd chce przekonać mundurowych do pozostania w służbie Co roku mundurówka traci doświadczonych funkcjonariuszy. W niektórych służbach jest po 5 tys. wakatów. Rząd przygotował specjalne bonusy, aby zatrzymać tych, którzy myślą o wcześniejszej emeryturze. …

Nowa Ustawa Modernizacyjna.

Ponad 400 mln z budżetu obronnego na modernizację służb MSWiA. Prezydent podpisał ustawę 21 lutego 2020, 12:00 Facebook447TwitterDrukujEmail AppWięcej5 InfoSecurity24 DOTYCZY: POLICJA STRAŻ GRANICZNA SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA MSWIA MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MODERNIZACJA SŁUŻB MUNDUROWYCH SŁUŻBA …

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZFiPW

W dniach 16-18 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W czasie obrad przedstawiono informację na temat prowadzenia strony internetowej Zarządu Głównego, księgi gości …

Prowadzone będą prace nad artykułem 15a ustawy emerytalnej

Szef MSWiA przedstawił priorytety resortu Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kierujący ministerstwem odpowiedzialnym za przygotowanie zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, …

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w 100-lecie Służby Więziennej w Poznaniu

W dniu 6 grudnia 2019r.  Na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się uroczystość inaugurująca 30 – lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w Służbie Więziennej okręgu poznańskiego. …

Komunikat Zespołu Ochronnego

W dniach 2-6 grudnia 2019 r. w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa poświęcona ewidencji i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. W naradzie brali udział członkowie zespołu do opracowania tzw. „wytycznych” dotyczących postępowania …

Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego inaugurujące obchody XXX- lecia powstania Związku.

W dniu wczorajszym (3 grudnia 2019 roku) Zarząd Główny NSZZFiPW organizował Uroczyste Posiedzenie inaugurujące obchody XXX- lecia powstania Związku. W czasie uroczystego Posiedzenia swoje prelekcje wygłosili zacni profesorowie współpracujący ze związkiem zawodowym tj. prof. dr. hab. Zenon Jasiński, który mówił …