Nowa Ustawa Modernizacyjna.

Ponad 400 mln z budżetu obronnego na modernizację służb MSWiA. Prezydent podpisał ustawę

21 lutego 2020, 12:00

Andrzej Duda, fot. Igor Smirnow KPRP
Fot. Igor Smirnow/KPRP

Facebook447TwitterDrukujEmail AppWięcej5

InfoSecurity24

InfoSecurity24

DOTYCZY:


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że ponad 400 mln ze środków przewidzianych na przebudowę i modernizację techniczną oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej trafi w dyspozycję szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Docelowo, pieniądze te mają zostać przeznaczone na finansowanie kończącego się w tym roku programu modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA.

ZOBACZ TAKŻE

LEGISLACJANIE BĘDZIE ANI WIELOZADANIOWEGO STATKU RATOWNICZEGO ZA 270 MLN, ANI SŁUŻBY SAR

Budżetem na 2020 rok zajmuje się Senat, ale już dziś wiemy, że rząd zadbał o zapewnienie środków na finasowanie modernizacji służb mundurowych. Wszystko za sprawą podpisanej przez prezydenta ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Przewiduje ona m.in. przesunięcie ponad 433 mln złotych z budżetu obronnego na modernizację służb MSWiA, a także wyodrębnienie z funduszy – Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – łącznie 100 mln złotych na modernizację Służby Więziennej. Dodatkowo w ramach wydatków przewidzianych na przebudowę i modernizację techniczną oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone ponad 57 mln złotych na „przedsięwzięcia związane z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS), modernizacja samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie oraz budowa nowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)”.

Czytaj też: MON zapłaci za nową bazę LPR

Program modernizacji służb mundurowych, podległych MSWiA, dobiega w tym roku końca. Łącznie do formacji podległych resortowi przez 4 lata jego trwania, trafi ponad 9 mld złotych. Środki jakimi dysponuje szef MSWiA, gdyby nie „pomoc” płynąca z budżetów innych ministerstw, mogłyby się jednak okazać niewystarczające. Tak więc wzorem lat ubiegłych, do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji przesunięto pieniądze pierwotnie zapisane w budżecie obronnym. Chodzi o kwotę 433 186 000 złotych. Co sfinansowane zostanie z tych środków? Za pieniądze z MON, MSWiA zamierza kupić m.in. sprzęt transportowy, uzbrojenie i sprzęt techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste funkcjonariuszy.

100 mln złotych, zgodnie z opublikowaną ustawą, trafi też na modernizację Służby Więziennej. 80 mln złotych przekazanych zostanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a pozostałych 20 mln ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Pieniądze te będą mogły zostać wykorzystane na realizację wszystkich przedsięwzięć, jakie przewiduje ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.

Czytaj też: Ekwiwalent za urlop, dodatek przedemerytalny i inne. MSWiA tworzy „superustawę” dla mundurowych

Modernizacja w służbach MSWiA, jak i Służbie Więziennej, w tym roku dobiega końca. Zarówno kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiada jednak, że od przyszłego roku w formacjach uruchomione zostaną kolejne programy modernizacyjne. Jak na razie nie wiadomo wprawdzie ani jakie są ich dokładne założenia, ani jakie środki będą potrzebne na ich realizację, mimo to, może się okazać, że tegoroczne „przesunięcia” pieniędzy m.in. z budżetu obronnego nie będą ostatnimi w najbliższych latach.