Minister odpowiedzialny za SW w pozytywnych słowach o naszej formacji!!

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/skuteczna-i-bezpieczna-praca-sluzby-wieziennej-w-warunkach-epidemii