Koniec czekania. Przepisy przywracające pełnopłatne L-4 dla mundurowych opublikowane

https://www.infosecurity24.pl/koniec-czekania-przepisy-przywracajace-pelnoplatne-l-4-dla-mundurowych-opublikowane#.X8NYkax2Ts0.facebook