Interwencja RPO w sprawie wycieku danych.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wyciek-rzadowego-centrum-bezpieczenstwa-interwencja-rpo