Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły skierowane do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie wycieku danych osobowych między innymi funkcjonariuszy Służby Więziennej.
https://nszzfipw.org.pl/pismo-skierowane-do-ministra-sprawiedliwosci-ws-wycieku-danych-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej.html