Komunikat po spotkaniu związków zawodowych z Ministrem.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-ministerstwa-sprawiedliwosci-zwiazkow-zawodowych-sluzby-wieziennej?fbclid=IwAR3zBydNXBKmL3CDmRzYXFrRMUi3moWusFafbLS37ZVahhViyOeXH6vw2gs