Pismo przewodniczącego w sprawie stanowiska monitorowego!

https://www.facebook.com/286161125654864/posts/870037810600523/