Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Więziennej

https://www.infosecurity24.pl/rzad-przyjal-projekt-noweli-ustawy-o-sluzbie-wieziennej