Media o naszej interwencji!!

https://infosecurity24.pl/monitorowy-pod-obserwacja