Staramy się interweniować w sytuacjach które interwencji wymagają. Oczywiście opublikujemy odpowiedź!