Reakcja Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia na pilny wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesława Tuły w związku z wyciekiem danych osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Reakcja Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia na pilny wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesława Tuły w związku z wyciekiem danych osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.
https://nszzfipw.org.pl/pismo-skierowane-do-ministra-sprawiedliwosci-ws-wycieku-danych-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej.html

W związku z powzięciem informacji o możliwym, nieuprawnionym dostępie do danych osobowych funkcjonariuszy różnych służb mundurowych, którzy zostali zarejestrowani na szczepienia w terminie 12-20 kwietnia br., Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś polecił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej wykupić ze środków budżetowych formacji kody alertu BIK (Biuro Informacji Kredytowej) dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej, których dane zostały ujawnione w sieci w związku z ww. sytuacją.