Oszczędzanie na Funkcjonariuszach a uprzywilejowana „elita”

Poznań 07.12.2010r NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwaw Z.T. w Poznaniu zastanawia się i zadaje pytanie – dlaczego Rząd RP oszczędza głównie na Funkcjonariuszach Służby Więziennej ? Jak długo i do jakiego momentu osłabienia służby dąży? Jaką wiedzę posiada o sytuacji Polskiego więziennictwa ? Dlaczego Rząd roztacza wizję jakoby Funkcjonariusze byli „grupą uprzywilejowaną” a nie uprawnioną ?

NAGONKA NA SŁUŻBY MUNDUROWE

        Sprawnie działające słuzby mundurowe są gwarancją bezpieczeństwa obywateli i państwa . Elementem każdej polityki mającej na celu osłabienie państwa jako organizmu są działania zmierzające do deprecjacji znaczenia służb mundurowych. Obecnie cel ten realizuje się stosując medialną kampanię dezinformacyjną w której dyspozycyjne media wykorzystują techniki manipulacji odbiorcą, poprzez przedstawianie faktów bez podawania ich interpretacji, ograniczając się jedynie do nieuprawnionych uproszczeń i insynuacji.

Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 22 listopada br. o godz. 13.00 w Sali Narad KWP przy ul.Kochanowskiego 2a w Poznaniu odbedzie się Konferencja prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Woj. Wielkopolskiego.
Program Konferencji będzie obejmował m.in. nastepującą tematykę:
– zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych
– założenia do ustawy o racjonalizacji uposarzeń (L-4)
– oszczędności budżetowe
– waloryzacja uposażeń Funkcjonariuszy
– spotkanie z parlamentarzystami

Posiedzenie Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych

Obrady Federacji w Ośrodku w KaliszuW dniu 08 listopada z inicjatywy Organizacji Terenowych Okręgu Poznańskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło sie posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa wielkopolskiego. Pełen teks  KOMUNIKATU z posiedzenia na stronie Federacji SM

 

20- Lecie NSZZ Pracowników Pozarnictwa

  Z okazji 20-Lecia Niezależnego Samorzadnego Zwiazku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Wieziennictwa w Poznaniu , składa najserdeczniejsze życzenia wielu kolejnych sukcesów i osiągnięć w pracy związkowej , satysfakcji z trudu i poswięcenia , zaangażowania w działalności związkowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym.

20- Lecie NSZZ Policjantów okiem związkowca

20-lecie NSZZP w Auli UAM    20 – Lecie NSZZ Policjantów – bardzo piękna uroczystośc , zasłużone pochwały i uznanie . Jako związkowiec zazdrościłem determinacji , stanowczości i trafnego podsumowania tych 20 lat pracy związkowej . Determinacji w pracy związkowej nie mozna odmówić zarówno Przewodniczacemu ZG NSZZ  Policjantów Antoniemu Dudzie jak i Przewodniczącemu NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego Andrzejowi Szaremu . ¦więto zgromadziło w auli UAM wielu polityków zarówno tych którzy byli u steru jak itych którzy ten ster trzymają obecnie .

20- Lecie NSZZ Policjantów

W czwartek 16 Wrzesnia br.  odbyły się uroczystości obchodów XX -Lecia dzialalności Niezależnego Samorzadnego 20 Lecie wielkopolskiego NSZZPZwiązku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego . Złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem na Placu Adama Mickiewicza. W auli Uniwersyteckiej odbyły się uroczystości na które przybyli zaproszeni goscie ze świata nauki , reprezentanci sceny politycznej , przedstawiciele Komendanta Głównego Policji ,Przewodniczacy ZG NSZZ Policjantów , Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu , przedstawiciele Zarzadu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego i podkarpackiego , przedstawiciele Kościoła oraz reprezentanci ziązków należących do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu , Zarządu NSZZ Pracowników Pożarnictwa woj. wielkopolskiego , Zarządu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej , Związku Zawodowego Strażaków Florian , Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarnośc i wielu innych znakomitych gości .