Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

W dniu 12 kwietnia br. w Areszcie ¦ledczym w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej NSZZFiPW w Poznaniu. W trakcie posiedzenia między innymi przyjęto „Ordynację Wyborczą Na Okręgową Konferencję Delegatów NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników  Więziennictwa Okręgu poznańskiego”.

Jednym z kluczowych punktów posiedzenia były wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy który będzie działał w okręgu poznańskim.

W wyniku głosowania funkcję ZSIP powierzono koledze Marcinowi Krzywickiemu.