INFORMACJA

 

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW  w Poznaniu informuje o nawiązaniu wspłópracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
Sprawy  dotyczące nieprawidłowości związanych ze służbą, traktowania funkcjonariuszy nie zgodnie z obowiązujacą pragmatyką  można zgłaszać na adres:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Główny Specjalista

Wojciech Kardacz

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Wydział do Spraw Funkcjonariusz i Żołnierzy

Al. Solidarności 77

00 ? 090 Warszawa

e ? mail : w.kardacz@brpo.pl
                                                         

Na wniosek funkcjonariusza zgłaszającego sprawę , jego dane osobowe pozostają do wyłącznej wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich i nie podlegają ujawnieniu innym osobom.