Opinia Prawna w sprawie intrpretacji art. 124 i 125 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej – skracanie czasu służby

prawoOpinia prawna przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych

I. Teza opinii

Określanie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w trybie art. 124 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej powinno odbywać się przy uwzględnieniu limitów czasu służby określonych w art. 121 i 124 ust. 1 oraz potrzeby dostosowania tych godzin do czasu pracy danej jednostki Służby Więziennej oraz podmiotów współdziałających z tą jednostką.