Opinia – projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich

Uwagi i opinie  Zarządu  Okregowego  NSZZFiPW w Poznaniu dotyczace „Projektu Założeń Ustawy”  o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i oświadczeniach odszkodowawczych z tytułu  wypadków i chorób  pozostających w zwiazku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
W rozdziale drugim zakres proponowanych regulacji pkt.2 dotyczącym aktywizacji zawodowej i prewencji rentowej nie wymienia się w proponowanym rozwiązaniu Służby Więziennej. Podobnie sytuacja wyglada w pkt.4 dotyczacym regulacji prawnych odnośnie świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom pomimo iż wymienione są tam inne służby nie podlegające ministrowi spraw wewnętrznych (ABW, AW, CBA) nie wymienia się Służby Więziennej.
Jednocześnie należy zauważyć , iż funkcjonariusze pełniący obecnie służbę są zbulwersowani proponowanym projektem który diametralnie zmienia w tym obszarze świadczenia emerytalno rentowe.


Pamiętamy wystąpienia Premiera Rządu RP w których zapewniał o trwałości i niezmienności zasad przechodzenia na zaopatrzenie emerytalne dla funkcjonariuszy pełniących obecnie służbę. Po raz kolejny strona rządowa nie dotrzymuje słowa.