Komentarz do wypowiedzi Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

W trakcie posiedzenia Sejmu w dniu 02 marca 2012r Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski udzielił odpowiedzi (w swoim mniemaniu! – red.) wobec przedstawionych problemów dotyczących sytuacji w więziennictwie, na które zwrócili po raz kolejny uwagę Pani Poseł Krystyna Łybacka i Pan Poseł Romuald Ajchlert. 
Z zasady jako związkowcy i funkcjonariusze więziennictwa nie komentujemy wypowiedzi o charakterze stricte politycznym, ograniczając się do merytorycznych opinii dotyczących naszej służby, ale tym razem postanowiliśmy poczynić odstępstwo od tej reguły. Powodem naszego działania jest kuriozalna treść wypowiedzi przedstawiciela Rządu, szczególnie w części dotyczącej kwestii mobbingu w Służbie Więziennej, cytat – stenograf 9.posiedzenie Sejmu 02.03.2012