Zaniepokojenie funkcjonariuszy atmosferą w jednostkach penitencjarnych w Okręgu Poznańskim

 

W Związku z wpłynięciem do Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu ( z powiadomieniem Zarządu Głównego NSZZF i PW w Warszawie) pism z Zarządów Terenowych NSZZF i PW w ZK Krzywaniec i A¦ Zielona Góra odnośnie atmosfery jaka panuje wśród funkcjonariuszy ZK Krzywaniec i A¦ Zielona Góra.

Zarząd Okręgowy postanowił powołać zespół, który uda się  do w/w jednostek penitencjarnych  celem zbadania i oceny  zgłoszonych problemów.  Zarządy Terenowe  ,Zarządy  Okręgowy  oraz  Zarząd Główny działają w oparciu o przepisy prawa jakimi są Ustawa o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku oraz Statutu NSZZF i PW z dnia 18 maja 2011roku. Powyższe akty prawne są podstawą do współpracy i dialogu między dyrekcjami poszczególnych jednostek a działającymi w nich organizacjami związkowymi.  Mamy nadzieję  , że podjęcie dialogu i współpracy obu stron  może  zmienić i pozytywnie wpłynąć na całokształt tych  jednostek penitencjarnych. Jako Zarząd Okręgowy postaramy się zbadać i wyjaśnić treść otrzymanych pism. O wynikach przeprowadzonych spotkań oraz docierających do nas informacji będziemy informować na bieżąco.