Pan

20- Lecie NSZZ Policjantów okiem związkowca

20-lecie NSZZP w Auli UAM    20 – Lecie NSZZ Policjantów – bardzo piękna uroczystośc , zasłużone pochwały i uznanie . Jako związkowiec zazdrościłem determinacji , stanowczości i trafnego podsumowania tych 20 lat pracy związkowej . Determinacji w pracy związkowej nie mozna odmówić zarówno Przewodniczacemu ZG NSZZ  Policjantów Antoniemu Dudzie jak i Przewodniczącemu NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego Andrzejowi Szaremu . ¦więto zgromadziło w auli UAM wielu polityków zarówno tych którzy byli u steru jak itych którzy ten ster trzymają obecnie .

20- Lecie NSZZ Policjantów

W czwartek 16 Wrzesnia br.  odbyły się uroczystości obchodów XX -Lecia dzialalności Niezależnego Samorzadnego 20 Lecie wielkopolskiego NSZZPZwiązku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego . Złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem na Placu Adama Mickiewicza. W auli Uniwersyteckiej odbyły się uroczystości na które przybyli zaproszeni goscie ze świata nauki , reprezentanci sceny politycznej , przedstawiciele Komendanta Głównego Policji ,Przewodniczacy ZG NSZZ Policjantów , Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu , przedstawiciele Zarzadu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego i podkarpackiego , przedstawiciele Kościoła oraz reprezentanci ziązków należących do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu , Zarządu NSZZ Pracowników Pożarnictwa woj. wielkopolskiego , Zarządu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej , Związku Zawodowego Strażaków Florian , Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarnośc i wielu innych znakomitych gości .