Opinia – projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich

Uwagi i opinie  Zarządu  Okregowego  NSZZFiPW w Poznaniu dotyczace "Projektu Założeń Ustawy"  o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i oświadczeniach odszkodowawczych z tytułu  wypadków i chorób  pozostających w zwiazku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Komentarz do wypowiedzi Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

W trakcie posiedzenia Sejmu w dniu 02 marca 2012r Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski udzielił odpowiedzi (w swoim mniemaniu! – red.) wobec przedstawionych problemów dotyczących sytuacji w więziennictwie, na które zwrócili po raz kolejny uwagę Pani Poseł Krystyna Łybacka i Pan Poseł Romuald Ajchlert. 
Z zasady jako związkowcy i funkcjonariusze więziennictwa nie komentujemy wypowiedzi o charakterze stricte politycznym, ograniczając się do merytorycznych opinii dotyczących naszej służby, ale tym razem postanowiliśmy poczynić odstępstwo od tej reguły. Powodem naszego działania jest kuriozalna treść wypowiedzi przedstawiciela Rządu, szczególnie w części dotyczącej kwestii mobbingu w Służbie Więziennej, cytat – stenograf 9.posiedzenie Sejmu 02.03.2012

20- Lecie NSZZ Policjantów okiem związkowca

20-lecie NSZZP w Auli UAM    20 – Lecie NSZZ Policjantów – bardzo piękna uroczystośc , zasłużone pochwały i uznanie . Jako związkowiec zazdrościłem determinacji , stanowczości i trafnego podsumowania tych 20 lat pracy związkowej . Determinacji w pracy związkowej nie mozna odmówić zarówno Przewodniczacemu ZG NSZZ  Policjantów Antoniemu Dudzie jak i Przewodniczącemu NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego Andrzejowi Szaremu . ¦więto zgromadziło w auli UAM wielu polityków zarówno tych którzy byli u steru jak itych którzy ten ster trzymają obecnie .