Obóz Szkoleniowo Wypoczynkowy – OSSW Kule

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarząd Terenowy w Ostrowie Wielkopolskim zorganizował w lipcu br. "Obóz Szkoleniowo Wypoczynkowy" w OSSW w Kulach dla dzieci , młodzieży i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz przedstawicieli służb mundurowych . Honorowy patronat objął Zarząd Główny NSZZFiPW . Kadrę dydaktyczną z uprawnieniami pedagogicznymi stanowili przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Ostrowie Wlkp.

Zarząd Terenowy w Ostrowie Wlkp. i Zarząd Terenowy COSSW w Kaliszu.

W dniach 15 do 17 Lipiec 2011r odbył się pierwszy Spływ Kajakowy organizowany przez Zarządy Terenowe Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wielkopolskim i Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu .Trasą  wiodła rzeką Czernicą z miejscowości Rzecznica k.miej. Czarne. W spływie uczestniczyło 25 osób, funkcjonariuszy z rodzinami i przyjaciółmi , bazę noclegową zorganizowano w pokojach gościnnych przy Zakładzie Karnym Czarne.

Pismo do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
               Zarząd Terenowy w Poznaniu
Pismo skierowane do Przewodniczącego NSZZ Policjantów Wlkp. Andrzeja Szary i Federacji Związków Zawodowych Słuzb Mundurowych , dotyczace audycji  EKG  w radiu TOK FM redaktora Tadeusza Mosz .

  Szanowny Panie Redaktorze

Spotkanie zespołu odwołane – niepokój wzrasta.

W dniu 20 lipca odwołano spotkanie zespołu do spraw reformy systemu emerytalnego służb mundurowych . Jak poinformował gabinet ministra Michała Boni spotkanie odwołano , z uwagi na chorobę ministra .
   W środowisku mundurowym panuje powszechna opinia , że szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Michał Boni "gra na zwłokę" , czeka na rozwój sytuacji jaka wystąpi przed wyborami , może będą potrzebne głosy mundurowych i ich rodzin.

Spotkanie z Posłami – Debata – Poznań 16.06.2011r

 Spotkanie z Posłami ziemi wielkopolskiej 16 czerwca 2011         W dniu 16 czerwca br. na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu odbyła się Debata zorganizowana przez Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu z posłami z terenu woj.wielkopolskiego. Naszymi gośćmi byli Pani Poseł Krystyna Łybacka SLD ,Pan Poseł Waldi Dzikowski (przewodniczący klubu parlamentarnego PO) oboje uczestniczący w pracach Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji , Pani Poseł Agnieszka Kozłowska – Rajewicz PO Sejmowa Komisja Zdrowia oraz przedstawiciel Biura Poselskiego Posła Andrzeja Grzyba z PSL. Uczesniczyli również zaproszeni przez nas goście z Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych , Marek Garniewicz NSZZ Pracowników Pożarnictwa , Dariusz Zak NSZZ Policjantów , Zarząd Głowny NSZZFiPW reprezentował kol.Dariusz Kabza.

XIV Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

W dniach 17-18 maja w Popowie odbywał się XIV Zjazd Sprawozdawczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Delegaci wybrani w Okregu Poznańskim aktywnie uczestniczyli w obradach zgłaszając wiele tematów do dyskusji między innymi : sprawy sądowe związane ze zwrotem kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej, zwrot funduszy zainwestowanych przez funkcjonariuszy w ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe przejęte przez IGB, promowanie naszego związku zawodowego w C.O.SZ.

Impreza Związkowa NSZZFiPW Zarządu Terenowego w Poznaniu

 Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Wieziennictwa Zarząd Terenowy w Poznaniu zorganizował trzydniowe spotkanie zwiazkowców w Osrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym "GRZYBOLESIE" w Grzybowie k/Skoków .      Impreza była połączona z zawodami wędkarskimi które przebiegały w atmosferze rywalizacji o nagrody które ufundował Zwiazek Zawodowy.         Piękna  pogoda i świetny  humor  dopisywały  uczestnikom przez cały pobyt.

¦WIĘTO STRAŻAKÓW

          W dniu 4 kwietnia obchodzimy "Dzień Strażaka" święto tych którzy pełnią niebezpieczną pełną zagrożeń , ale też w swoisty sposób piękną służbę . Bo czy może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie  samego  bliĽnim ?    A  właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św.Floriana .