Uchwały o gotowości Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do akcji protestacyjnej.

Uchwały o gotowości Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do akcji protestacyjnej.

Wszystkie Zarządy Okręgowe NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa potwierdziły gotowość do rozpoczęcia akcji protestacyjnej w związku z forsowaniem przez stronę rządową niekorzystnych rozwiązań w zakresie odpłatności w wysokości 80% za zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy.

Na dzień jutrzejszy zwołane zostało również posiedzenie Federacji ZZ Służb Mundurowych, gdzie nakreślone zostaną dalsze działania w tym zakresie.