OdpowiedĽ MSW na uwagi FZZSM w sprawie projektu ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienie lekarskie.

OdpowiedĽ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na uwagi Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienia lekarskie.

Poniżej umieszczamy pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Piotra Stachańczyka w sprawie uwag Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczących projektu ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienia lekarskie w wysokości 80%.

Pismo można znaleĽć  do którego prowadzi poniższy odnośnik.

OdpowiedĽ MSW – L4