Media o proteście „Od poniedziałku protest przeciw obniżce „chorobowego” dla mundurowych

W poniedziałek ma rozpocząć się protest policjantów, strażaków, pograniczników i więzienników przeciwko rządowemu projektowi obniżenia zasiłków chorobowych – zdecydowała Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

„Federacja ZZ Służb Mundurowych podjęła decyzję o rozpoczęciu działań protestacyjnych, zmierzających do obrony praw funkcjonariuszy” – napisano w komunikacie przesłanym PAP po posiedzeniu rady Federacji. W ostatnich dniach decyzje o proteście podjęły poszczególne związki.

Federacja zapowiedziała, że pierwszy etap protestu rozpocznie się w poniedziałek i będzie polegać na oflagowaniu jednostek oraz działaniach informacyjnych.

Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Mariusz Tyl powiedział, że związkowcy wysłali do szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza prośbę o pilne spotkanie.

Federacja zarzuca rządowi „uporczywy brak dialogu” i zwraca uwagę, że proponowane zmiany – obniżenie ze 100 do 80 proc. pensji zasiłków chorobowych – to kolejne rozwiązanie niekorzystne dla funkcjonariuszy. Związkowcy uważają też, że MSW w odpowiedzi na ich pismo nie odniosło się do przedstawionych uwag.

Rzeczniczka prasowa MSW Małgorzata WoĽniak powiedziała jednak, że w tym tygodniu resort przedstawił swoje stanowisko wobec poszczególnych zastrzeżeń związków zawodowych. OdpowiedĽ MSW – jak podała WoĽniak – dotyczyła m.in. wątpliwości związkowców co do danych o liczbie funkcjonariuszy korzystających ze zwolnień lekarskich, kontroli zaświadczeń i nagród rocznych. Dodała, że MSW wprowadzi obowiązek sporządzania corocznych raportów komendantów służb mundurowych o przyczynach przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich. WoĽniak podkreśliła, że zarówno założenia projektu, jak i sam projekt były przekazywane związkom zawodowym, które zgłaszały swoje uwagi.

W środę przewodniczący NSZZ Policjantów Grzegorz Nems zapowiedział, że związkowcy planują pikiety jeszcze w czerwcu. Dodał, że policjanci mogą też pouczać sprawców wykroczeń, zamiast karać ich mandatami. Na początku czerwca Federacja zwróciła się do premiera Donalda Tuska o spotkanie w sprawie projektu obniżenia zasiłków chorobowych. W razie braku reakcji rządu, zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej.

Projekt zmian w kilku ustawach, który zakłada obniżenie zasiłków chorobowych w służbach, rząd przyjął 28 maja. Żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Do tej pory ich „chorobowe” wynosiło 100 proc. wynagrodzenia. Propozycja zakłada utrzymanie pełnej stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby.

W myśl projektu środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń mają być w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Jednocześnie obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą oraz naliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych.

Projekt zakłada też, że lekarze orzecznicy ZUS będą zobowiązani do kontrolowania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Rząd w końcu maja przyjął także projekt podobnych regulacji w odniesieniu do sędziów i prokuratorów.

Przepisy zabraniają funkcjonariuszom służb mundurowych strajkować. Nie zabraniają za to podejmowania akcji protestacyjnych w różnych formach, jak np. oflagowanie komend i posterunków, prowadzenie tzw. strajku włoskiego czy też uczestniczenie w pikietach.

¬ródło

http://biznes.onet.pl/praca/od-poniedzialku-protest-przeciw-obnizce-choroboweg,18493,5541163,5451429,463,1,news-detal