Debata z Politykami

     Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu organizuje w dniu 27 stycznia 2011r w Areszcie ¦ledczym w Poznaniu Debatę z udziałem Polityków i Związkowców pt. "Sytuacja więziennictwa w kontekście kryzysu finansów Państwa" 
 Wstepny program Debaty będzie obejmował m. in. następującą tematykę :
Racjonalizacja kosztów utrzymania funkcjonowania jednostek penitencjarnych

Spotkanie w Kancelarii Prawnej

W dniu 10.01.2011r przedstawiciele Zarządu Terenowego  NSZZFiPW w Poznaniu spotkali się z przedstawicielem  Kancelarii Adwokackiej . Tematem spotkania były kwestie prawne zwiazane ze:
Zwrotem kosztów dojazdu do służby z miejscowości pobliskiej
Nienależnie pobranego podatku od wykupionej ulgi
Fikcyjne zawyżonego dochodu funkcjonariuszy o kwote 95zł
Interpretacja pojecia "tytuł prawny" w zwiazku z odbieraniem funkcjonariuszom dodatku za brak lokalu.

Oszczędzanie na Funkcjonariuszach a uprzywilejowana „elita”

Poznań 07.12.2010r NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwaw Z.T. w Poznaniu zastanawia się i zadaje pytanie – dlaczego Rząd RP oszczędza głównie na Funkcjonariuszach Służby Więziennej ? Jak długo i do jakiego momentu osłabienia służby dąży? Jaką wiedzę posiada o sytuacji Polskiego więziennictwa ? Dlaczego Rząd roztacza wizję jakoby Funkcjonariusze byli „grupą uprzywilejowaną” a nie uprawnioną ?

NAGONKA NA SŁUŻBY MUNDUROWE

        Sprawnie działające słuzby mundurowe są gwarancją bezpieczeństwa obywateli i państwa . Elementem każdej polityki mającej na celu osłabienie państwa jako organizmu są działania zmierzające do deprecjacji znaczenia służb mundurowych. Obecnie cel ten realizuje się stosując medialną kampanię dezinformacyjną w której dyspozycyjne media wykorzystują techniki manipulacji odbiorcą, poprzez przedstawianie faktów bez podawania ich interpretacji, ograniczając się jedynie do nieuprawnionych uproszczeń i insynuacji.

Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 22 listopada br. o godz. 13.00 w Sali Narad KWP przy ul.Kochanowskiego 2a w Poznaniu odbedzie się Konferencja prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Woj. Wielkopolskiego.
Program Konferencji będzie obejmował m.in. nastepującą tematykę:
– zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych
– założenia do ustawy o racjonalizacji uposarzeń (L-4)
– oszczędności budżetowe
– waloryzacja uposażeń Funkcjonariuszy
– spotkanie z parlamentarzystami

Posiedzenie Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych

Obrady Federacji w Ośrodku w KaliszuW dniu 08 listopada z inicjatywy Organizacji Terenowych Okręgu Poznańskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło sie posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa wielkopolskiego. Pełen teks  KOMUNIKATU z posiedzenia na stronie Federacji SM

 

20- Lecie NSZZ Pracowników Pozarnictwa

  Z okazji 20-Lecia Niezależnego Samorzadnego Zwiazku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Wieziennictwa w Poznaniu , składa najserdeczniejsze życzenia wielu kolejnych sukcesów i osiągnięć w pracy związkowej , satysfakcji z trudu i poswięcenia , zaangażowania w działalności związkowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym.