Zaniepokojenie funkcjonariuszy atmosferą w jednostkach penitencjarnych w Okręgu Poznańskim

 W związku z wpłynięciem do Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu  (z powiadomieniem  Zarządu Głównego) pism  z Zarządów Terenowych NSZZF i PW w Krzywańcu i Zielonej Górze odnośnie atmosfery jaka panuję wśród funkcjonariuszy  A¦ Zielona Góra i ZK Krzywaniec ,  Zarząd Okręgowy postanowił powołać zespół, który uda się  do w/w jednostek penitencjarnych  celem zbadania i oceny  zgłoszonych problemów.  Zarządy Terenowe  ,Zarządy  Okręgowy  oraz  Zarząd Główny działaj

Piknik Rodzinny z okazji „DNIA DZIECKA”

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Poznaniu wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji w Poznaniu oraz Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu , Aeroklubem Poznańskim , Sołtysem Wsi Janikowo , Posłami na Sejm RP , Firmą Still gminą Swarzędz zorganizowała piknik z okazji "DNIA DZIECKA" , który odbył się w dniu 26.05.2012r na lotnisku Aeroklubu Poznańskiego "LIGOWIEC" .

XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Noznej IPA 2012

W dniach 18 – 19 . 05 . 2012 na zaproszenie Regionu International Police Association Poznań w Ośrodku Wypoczynkowym w Błażejewku k. Kórnika drużyna Niezależnego Samorządnego Zwiazku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu z powodzeniem reprezentowała barwy Związkowców Służby Wieziennej . W trakcie rozgrywek w grupie pokonała wszystkie drużyny min. IPA Gyongyos Wegry i KWP Bydgoszcz wychodząc z grupy na pierwszym miejscu. Ostatecznie w pucharowym systemie rozgrywek na 15 drużyn uczestniczących w turnieju zajeła bardzo dobre VI miejsce.

Finał akcji „Żonkilowe Pola Nadziei”

       W dniu 22 kwietnia na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbył się finał akcji "Żonkilowe Pola Nadziei". Współorganizatorami imprezy był Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentowany przez Przewodniczącego Z.G. Wiesława Żurawskiego i Zastępcy Przewodniczącego Krzysztofa Frątczaka oraz organizacje Terenowe z Iławy , Krzywańca , Zielonej Góry , Ostrowa Wlkp. i Poznania.

Opinia Prawna w sprawie intrpretacji art. 124 i 125 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej – skracanie czasu służby

prawoOpinia prawna przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych

I. Teza opinii

Określanie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w trybie art. 124 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej powinno odbywać się przy uwzględnieniu limitów czasu służby określonych w art. 121 i 124 ust. 1 oraz potrzeby dostosowania tych godzin do czasu pracy danej jednostki Służby Więziennej oraz podmiotów współdziałających z tą jednostką.

Komentarz do wypowiedzi Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

W trakcie posiedzenia Sejmu w dniu 02 marca 2012r Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski udzielił odpowiedzi (w swoim mniemaniu! – red.) wobec przedstawionych problemów dotyczących sytuacji w więziennictwie, na które zwrócili po raz kolejny uwagę Pani Poseł Krystyna Łybacka i Pan Poseł Romuald Ajchlert. 
Z zasady jako związkowcy i funkcjonariusze więziennictwa nie komentujemy wypowiedzi o charakterze stricte politycznym, ograniczając się do merytorycznych opinii dotyczących naszej służby, ale tym razem postanowiliśmy poczynić odstępstwo od tej reguły. Powodem naszego działania jest kuriozalna treść wypowiedzi przedstawiciela Rządu, szczególnie w części dotyczącej kwestii mobbingu w Służbie Więziennej, cytat – stenograf 9.posiedzenie Sejmu 02.03.2012

Spotkanie Lubuskiej Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych z Posłem Platformy Obywatelskiej

członkowie lubuskiej FZZSM na spotkanu z posłem W.Sługockim  W dniu 05.03.2012r przedstawiciele Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj.Lubuskiego w składzie Przewodniczący Dariusz Mieczyński , Z-ca Bartosz Kruszwic , Z-ca Robert Słowikowski , Z-ca Dariusz Kostyszak , Z-ca Mieczysław Birkenfeld , sekretarz Grzegorz Kordiak spotkali się w biurze poselskim z Posłem RP Waldemarem Sługockim.

Spotkanie z Politykami – Poznań 22 Luty 2012r

R.Kalisz i K.Łybacka podczas spotkania w A¦ w Poznaniu              W dniu 22 lutego 2012r w ramach planowanych działań uzgodnionych przez Wielkopolski Komitet Protestacyjny Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych , Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu zorganizował na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu spotkanie z politykami , poświęcone głównie tematyce oceny "Stanu i Perspektyw Służby Więziennej" .