Koniec świętych krów: policjanci, górnicy, rolnicy!!

Dobranie się rządu do kasy OFE niczego nie rozwiązuje. Rozwiązaniem jest likwidacja dławiących budżet przywilejów emerytalnych – piszą L. Kostrzewski i P. Miączyński w Gazecie Wyborczej.

(…)Mundurowi, górnicy, rolnicy nie mają wypłacanej emerytury z tego, co odłożyli, ale z sutych dotacji z budżetu państwa. Ze 177 mld zł wydatków w 2011 r. na ubezpieczenia społeczne 16 mld zł otrzymali rolnicy z KRUS-u (1,3 mln emerytów i rencistów), 13 mld zł mundurowi (380 tys.) i 13 mld zł górnicy (325 tys.)

 

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14182124,Koniec_swietych_krow__Policjanci__gornicy__rolnicy.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze