Informacja ze spotkania FZZSM w MSW

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 28 czerwca 2013′.

28 czerwca 2013 roku na terenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z reprezentantami MSW. Ze strony FZZSM w spotkaniu udział wzięli:

– Grzegorz Nems ? Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
– Tomasz Krzemieński ? Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
– Marcin Kolasa ? Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;
– Piotr Grabowski ? Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;
– Krzysztof Hetman ? Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;
– Krzysztof Oleksak ? Przewodniczący ZK Związku Zawodowego Strażaków ?Florian?;
– Czesław Tuła ? Przewodniczący ZG Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Ze strony MSW w spotkaniu uczestniczyli:
– Adam Wieczorek ? Naczelnik Wydziału Projektów i Prac Rozwojowych Departamentu Nadzoru;
– Jakub Bednarek ? Radca Ministra, Wydział Projektów i Prac Rozwojowych Departamentu Nadzoru.

Podczas spotkania przedstawiciele MSW zaznaczyli, że odbywa się ono z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych. Równocześnie podkreślili, że ma ono charakter roboczy i poprzedza oficjalne spotkanie FZZSM z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Zaproponowali też, by podobne robocze spotkania odbywały się cyklicznie. Poinformowali,  że kierownictwo MSW przeanalizowało dokumenty przekazane przez związki zawodowe, a także przekazy medialne, w tym relację z konferencji prasowej Federacji w dniu 24 czerwca 2013 roku.

Reprezentanci FZZSM podtrzymali postulaty zgłoszone podczas prowadzonej obecnie akcji protestacyjnej w zakresie propozycji zmian ustawowych (w tym konieczności uregulowania kwestii nadgodzin oraz gratyfikacji za służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne od pracy) oraz waloryzacji uposażeń i kierowania środków wakatowych na fundusz motywacyjny funkcjonariuszy. Zaznaczyli, że dotychczasowy sposób prowadzenia negocjacji przez MSW wywołał bardzo negatywne reakcje funkcjonariuszy i de facto spowodował podjęcie decyzji o proteście. Zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia autopoprawki do projektu rządowego ws. L-4 w postaci co najmniej 90-dniowego okresu karencji (w skali roku), w trakcie którego uposażenie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim nie ulegałoby zmniejszeniu.

Odnosząc się do uwag FZZSM przedstawiciele MSW stwierdzili, że żaden z obecnie procedowanych projektów zmian ustawowych nie zakłada odbierania funkcjonariuszom praw nabytych. Sprawa projektu ustawy ws. rent inwalidzkich i komisji lekarskich jest nadal otwarta, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ministra Sienkiewicza i wiceministra Jabłońskiego. Podkreślili chęć dialogu MSW ze związkami zawodowymi i zaapelowali, by rozmowy nie odbywały się poprzez media. W tej ostatniej kwestii reprezentanci Federacji przypomnieli, że przez okres kilku miesięcy brak było odpowiedzi MSW na opinie FZZSM do projektów, kierownictwo resortu nie reagowało również na prośby o spotkania.
Ustalono, że kolejne robocze spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie.

Tomasz Krzemieński

 Informacja do pobrania pdf