Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiące odpowiedĽ na pismo FZZ SM z dnia 26 paĽdziernika 2017 r., w sprawie braku w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. dodatkowych środków na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.