Oferta wypoczynku letniego kierowana do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu przystąpił do organizacji wypoczynku letniego w zakresie kolonii, w tym kolonii zagranicznych. Szczegółowe informacje dot. w/w oferty zostały zamieszczone poniżej, jak również w zakładce aktualności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wypoczynku proszone są o kontakt z kadrami jednostek macierzystych. Do 15 lutego 2018 roku będą przyjmowane zgłoszenia w kadrach jednostek.

Dokumenty do pobrania