Ważny komunikat!

Poniżej zamieszczamy pismo z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań mających na celu uwzględnienia Funkcjonariuszy Służby Więziennej w planowanym zwiększeniu wynagrodzeń w 2018 roku.