Spotkanie Lubuskiej Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych z Posłem Platformy Obywatelskiej

członkowie lubuskiej FZZSM na spotkanu z posłem W.Sługockim  W dniu 05.03.2012r przedstawiciele Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj.Lubuskiego w składzie Przewodniczący Dariusz Mieczyński , Z-ca Bartosz Kruszwic , Z-ca Robert Słowikowski , Z-ca Dariusz Kostyszak , Z-ca Mieczysław Birkenfeld , sekretarz Grzegorz Kordiak spotkali się w biurze poselskim z Posłem RP Waldemarem Sługockim.

Głównymi tematami spotkania były kwestie dotyczące reformy emerytur mundurowych oraz podwyżek uposażeń funkcjonariuszy w 2012r. Przedstawiciele FZZSM woj.Lubuskiego  przekazali Panu Posłowi stanowisko dotyczące poruszonych spraw. Zostały również przekazane materiały i opracowania dotyczace tejże problematyki. Pan Poseł przyjął przekazane materiały w celu zapoznania się z nimi oraz podtrzymał wolę checi współpracy z FZZSM woj.Lubuskiego. Obiecał również złożenie dwóch interpelacji w sejmie dotyczących podejmowanych zagadnień.

Na zakończenie spotkania podpisano Porozumienie o Współpracy Zarządu Terenowego NSZZFiPW Zielona Góra z Panem Posłem Waldemarem Sługockim, w zakres współpracy wchodzą zagadnienia związane z funkcjonowaniem Służby Więziennej. Porozumienie realizowane będzie poprzez wymianę informacji w tematach dotyczących więziennictwa, w szczególności opiniowania i wspólnego opracowania projektów zmian w systemie penitencjarnym oraz wspólnego inicjowania działań mających na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

członkowie lubuskiej FZZSM na spotkanu z posłem W.Sługockim członkowie lubuskiej FZZSM na spotkanu z posłem W.Sługockim