Spotkanie z Politykami – Poznań 22 Luty 2012r

R.Kalisz i K.Łybacka podczas spotkania w A¦ w PoznaniuW dniu 22 lutego 2012r w ramach planowanych działań uzgodnionych przez Wielkopolski Komitet Protestacyjny Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych , Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu zorganizował na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu spotkanie z politykami , poświęcone głównie tematyce oceny „Stanu i Perspektyw Służby Więziennej” .

              Na spotkanie zaproszeni zostali Pani Minister Krystyna Łybacka , Pan Minister Ryszard Kalisz obecny Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka . Wśród zaproszonych gości na spotkaniu obecni byli – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW w Warszawie  Wiesław Żurawski , Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego w Warszawie NSZZFiPW Krzysztof Frątczak , Pani Urszula Dudek członkini Zarądu Głównego NSZZFiPW w Warszawie , Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu Dariusz Kabza , Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Poznaniu Andrzej Szary , Zastępca Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Poznaniu Lucjan Dutkiewicz , Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Zbigniew Rogodziński , Przedstawiciel Prezydium Zarzadu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Marek Garniewicz, Przewodniczący Lubuskiej Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych Dariusz Mieczyński oraz członkowie Zarzadu Okręgowego  i Komisji Rewizyjnej NSZZFiPW w Poznaniu.
  Po powitaniu szanownych gości głos zabrał Pan Minister Ryszard Kalisz , który w imieniu zarówno swoim jak i klubu SLD podziękował za zaproszenie , nastepnie wyraził pozytywną  opinie dotyczącą opracowań otrzymanych od zwiazkowców o obecnej sytuacji Służby Więziennej , perspektyw i propozycji ich rozwiązań . Podkreślił , że prawdziwej reformy SW w odnowionej demokratycznej RP jeszcze tak naprawdę nie było i jest ona niezbędna , ale tylko przy współudziale czynników społecznych w postaci Związków Zawodowych. Podkreślił iż brak dialogu ze związkowcami jest nie zrozumiały i katastrofalny w skutkach. Jako Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka , zadeklarował zorganizowanie w/w komisji poświęcone służbom mundurowym z udziałem strony związkowej. Wyraził również słowa uznania dla Organizacji Zwiazkowych skonsolidowanych w Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych , za ich wspólne działania i wzajemny szacunek. Związkowcom ze Służby Więziennej pogratulował profesjonalizmu , wytrwałości , determinacji i odwagi w dążeniu do poprawy warunków pełnienia służby i poszanowania godności funkcjonariuszy.
  Również Pani Minister Krystyna Łybacka podsumowała dotychczsowe działania Ministerstwa Sprawiedliwości a właściwie ich brak , który doprowadza do katastrofalnej sytuacji wśród funkcjonariuszy , rosnącego braku zaufania do Organów Państwa i Zwierzchników Służbowych oraz nadmiernej opiekuńczości Państwa wobec osadzonych.
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW  Wiesław Żurawski zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację związaną min. z nakładaniem na funkcjonariuszy SW kolejnych obowiązków , obciążeniem zwiazanym z ilością osadzonych w stosunku do ilości funkcjonariuszy , pozbywaniu się ośrodków szkoleniowych których utrata spowoduje pozorne oczczędności gdyż w celu przeszkolenia kadry trzeba będzie za specjalistyczne ośrodki i tak zapłacić z budżetu więziennictwa.
Głos zajął też Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW Krzysztof Frątczak – podkreślił min. bardzo duże zaangażowanie Związków Zawodowych które będąc partnerem społecznym starają się dotrzeć do czynników Rządowych i Służbowych ze swoimi spostrzeżeniami , zwrócił uwagę , że niemożliwym jest prowadzenie dialogu jeżeli jedna ze stron nie wyraża zainteresowania i chęci podjęcia rozmów.
 Przewodniczący NSZZ Policjantów Wlkp. i jednocześnie Przewodniczący Wielkopolskiej Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych Andrzej Szary podkreślił iż Rząd ignorując rozmowy ze związkami zmusi związkowców do podjęcia drastycznych działań przed Euro 2012 i związkowcy nie cofną się przed wykorzystaniem tych właśnie środków , gdyż Strona Rządowa ignoruje sygnały i informacje przekazywane przez Organizacje Zwiazkowe .
Kolega Marek Garniewicz przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa przedstawił bardzo złą sytuację związaną z łamaniem przez stronę służbową przepisów BHP .
Przewodniczacy Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Poznaniu Dariusz Grajczyński , zwrócił uwagę na problematyczne zapisy Ustawy o Służbie Więziennej , które zmuszją funkcjonariuszy do dochodzenia swoich praw przed sadem , brak dialogu z czynnikiem społecznym jakim jest Związek Zawodowy przy podejmowaniu przez Rząd nieprzemyślanych modernizacji więziennictwa , nieprzemyślanym przeksztaucaniu np. zakładów przywięziennych w instytucje gospodarki budżetowej , która spowodowała spadek zatrudnienia osadzonych resocjalizowanych poprzez pracę i doprowadzenie po zmianach do upadłości dobrze prosperujących zakładów przywięziennych.
Na zakończenie Przewodniczacy wraz z Zastępcą Zarządu Głównego NSZZFiPW przekazali zaproszonym politykom medale pamiątkowe związane z 20-leciem NSZZFiPW.
dsc_8229_small
dsc_8231_small
dsc_8252_small
dsc_8236_small
dsc_8240_small
dsc_8211_small

 

 

P.S Więcej zdjęć w Galerii – Spotkanie z politykami 22 Lutego 2012r