Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZF i PW 8 ? 11 grudnia 2014 roku OSSW Popowo

W dniach 8 -11 grudnia 2014 roku w Ośrodku Szkolenia  Służby Więziennej w Popowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZF i PW oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. W trakcie posiedzenia omówiono dotychczasowe działania Zarządu Głównego, jakie podjęto w roku 2014.

– sprawa nadgodzin Funkcjonariuszy Służby Więziennej

– sprawa Pozwu Zbiorowego Funkcjonariuszy Służby Więziennej

– sprawa oświadczeń majątkowych

– podjęcie działań NSZZF i PW w ramach współpracy z Federacją ZZ Służb Mundurowych odnośnie kwestii art. 15a Ustawy Emerytalnej z 1994 roku

– podjęcie działań przez NSZZF i PW w ramach współpracy z Federacją ZZ Służb Mundurowych odnośnie inicjatywy  obywatelskiej Nowelizacji Ustaw ? w sprawie L-4

– znowelizowano Regulamin przyznawania Złotych i Srebrnych odznak NSZZF i PW wprowadzając ?Brązową odznakę?

Wszystkie dotychczasowe działania będą kontynuowane w roku 2015. Przyjęto również plan działania w kierunku uzyskania podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Kolega Paweł Altwasser przedstawił również nowy program ubezpieczenia na życie firmy Warta, jakie zostanie wdrożony niedługo w dotychczasowym pakiecie HDI Gerling, które będzie zawierało możliwość ubezpieczenia się na możliwość uraty uposażenia w związku z L-4. Szczegóły wkrótce.

W trakcie posiedzenia odbyło się również spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczył Pan Dyrektor Generalny Służby Więziennej Generał Jacek Włodarski, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka, Pani Dyrektor Okręgowa Służby Więziennej w Warszawie płk Anna Ossowska ? Rembecka, Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman, Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków ? Florian? Tomasz Podolski przedstawiciele duchowieństwa oraz inni zaproszeni goście. W trakcie kolacji Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW Czesław Tuła złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym oraz wspólnie odmówiono modlitwę. Przed uroczystą kolacja uczestnicy otrzymali symboliczne upominki od firm brokerskich współpracujących z NSZZF i PW.