Pismo Dyrektora Generalnego SW dotyczące art. 60c ust, 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku, o Służbie Więziennej

Poniżej zamieszczamy Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen Jacka Włodarskiego w sprawie sposobu postępowania w zakresie stosowania w jednostkach organizacyjnych art. 60c ust, 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej [Dz.U. z 2074 r., poz. 1475), zwanej dalej ,,ustawą”