Posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu 5-6 grudnia 2014 roku Krzywaniec

W dniach 05-06.12.2014 r., w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu. Zaproszonymi gośćmi byli Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW kol. Czesław Tuła, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Grzegorz Fedorowicz, Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu mjr Daniel Janowski oraz przedstawiciele firm ubezpieczeniowych Warty Paweł Altwasser i PZU. Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie działań Zarządu Okręgowego za 2014 r., które zaprezentował Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Poznaniu kol. Dariusz Grajczyński.

W trakcie posiedzenia głos zajmowali również zaproszeni goście to jest kol. Przewodniczący ZG NSZZF i PW Czesław Tuła, który podziękował członkom ZO za wkład i zaangażowanie w działalność związkową oraz przedstawił ogólny zarys planu działań NSZZF i PW na rok 2015.

W dalszej części spotkania zostały przedstawione sprawozdania Przewodniczących Zarządów Terenowych o sytuacji w jednostkach okręgu Poznańskiego.

Odbyło się również spotkanie z Panem Dyrektorem Okręgowym płk Grzegorzem Fedorowiczem, który odpowiadał na zadawane pytania przez członków Zarządu Okręgowego dotyczące problemów w służbie oraz w okręgu poznańskim. Podczas spotkania Zarządu Okręgowego przyjęto plan działań Zarządu na rok 2015. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych Warty i PZU przedstawili nowe produkty ubezpieczeń na życie, jakie zostaną wprowadzone w niedługim czasie w Służbie Więziennej w tym m. in ubezpieczenie od L4. Na koniec odbyła się wspólna kolacja, podczas, której uczestnicy posiedzenia podzielili się opłatkiem.