Pomieszczenie socjalne dla funkcjonariuszy działu ochrony Aresztu ¦ledczego w Poznaniu

Kolejnym sukcesem  współpracy Dyrekcji  Aresztu ¦ledczego w Poznaniu z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu jest pomieszczenie socjalne dla funkcjonariuszy Działu Ochrony. Pomieszczenie to zostało dzięki środkom finansowym pozyskanym przez organizację związkową od firmy ubezpieczeniowej PZU , umeblowane oraz wyposażone  w sprzęt umożliwiający zarówno przygotowanie posiłków jak również przechowywanie produktów spożywczych,  . Oficjalnego otwarcia pomieszczenia dokonali   Dyrektorzy płk. Jacek Wiśniewski i kpt. Szymon Zandrowicz oraz Kierownik Działu Ochrony kpt. Maciej Głowacki , stronę związkową reprezentowali Zastępca Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Poznaniu ppor. Mikołaj Patelka oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Dariusz Grajczyński .