Uwagi Zarządu Głównego do projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Premiera RP Pana Donalda Tuska, z uwagami  Zarządu Głównego do projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.