Pismo Zarządu Głównego kierowane do Ministra Sprawiedliwości dotyczące rozporządzenia w związku z art. 118 Ustawy o SW

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego  skierowane do Ministra Sprawiedliwości Pana Marka Biernackiego  dotyczące rozporządzenia w związku z art 118 ust 19 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku