Pismo ZG skierowane do Ministra Sprawiedliwości

Poniżej zamieszczamy treść pisma wraz z uchwałą skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości  Zbigniewa Ziobro.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zwraca się do Pana Ministra o pilne spotkanie z uwagi na brak informacji na temat prac realizacji postulatów, które zawarte zostały w podpisanym porozumieniu z dnia 19 listopada 2018 pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZ FiPW.

Kolejnym nieciepiącym zwłoki tematem, który należy omówić, to projekt nowelizacji Ustawy z dnia 24 kwietnia 2019 roku, który złożyliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości dnia 8 maja 2019 roku.

NSZZ FiPW zwraca się do Pana Ministra bezpośrednio, ponieważ do dnia dzisiejszego związek zawodowy nie ma informacji na temat Ministra, który nadzoruje więziennictwa.

NSZZ FiPW chciałoby utwierdzić się w przekonaniu, że Pan Minister nie popiera złożonej inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta do Sejmu celem wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej. Pragniemy poinformować, że były Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki jak również Kierownictwo Służby nie popierało takiego stanowiska zawartego w tej ustawie.

Pismo ZG skierowane do Ministra Sprawiedliwości

Uchwała  XVIII Zjazdu Sprawozdawczego