Pismo i Uchwała Zarządu Głównego skierowana do Prezydenta RP

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Funkcjonariuszy i Pracowników skierował do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałę Prezydium NSZZ FiPW z dnia 21 czerwca 2019 roku nr 9-IX/2019 w sprawie ustawy dotyczącej pluralizmu w służbach mundurowych.

Pismo ZG skierowane do Prezydenta RP

Uchwała skierowana do Prezydenta RP