Pismo Dyrektora Generalnego SW dotyczące zwiększenia limitu środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz uposażenia funkcjonariuszy.

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego dotyczące zwiększenia limitu środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz uposażenia funkcjonariuszy.