Pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekwowania pamięciowej znajomości przepisów przez przełożonych do wybranych funkcjonariuszy SW

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia zmian w egzekwowaniu pamięciowej znajomości przepisów przez przełożonych do wybranych   funkcjonariuszy Służby Więziennej.