Pismo Dyrektora Generalnego SW dotyczące składania oświadczeń majątkowych przez współmałżonków funkcjonariuszy SW

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez współmałżonków funkcjonariuszy SW