OdpowiedĽ Dyrektora Generalnego SW na pismo Zarządu Głównego ZG/178/2014 z dnia 10.07.2014 r

Poniżej zamieszczamy odpowiedĽ Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego na pismo ZG/178/2014 z dnia 10.07.2014 w sprawie pisma Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Opolu dotyczące rozliczania czasu służby.