Pismo Zarządu Głównego skierowane do Marszałka Sejmu mówiące o zaprzestaniu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o komisjach lekarskich

Poniżej zamieszczamy pismo  Zarządu Głównego skierowane do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z prośbą o wycofanie prac legislacyjnych Sejmu nad projektem  ustawy ? o komisjach lekarskich